ห่วงเด็กสาว ‘อ้วน’ ก่อนวัยอันควร

         วิจัยพบเด็กไทยประสบปัญหาโรคอ้วน โดยเฉพาะเด็กหญิงพบว่ามีอัตราการเติบโตก่อนวัยอันควร


/data/content/26102/cms/e_cdgimnpst249.jpg


          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในวันที่ 11 ตุลาคมของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันเด็กหญิงแห่งโลก (International Day of the Girl Child) เพื่อให้ทั่วโลกรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิและโอกาสสำหรับเด็กหญิง ให้ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาด้านสุขภาพด้วย ปัญหาที่น่าห่วงขณะนี้พบว่าเด็กไทยกำลังประสบปัญหาด้านโภชนาการที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะโรคอ้วน ข้อมูลการสำรวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยอายุ 6 เดือนถึง 12 ปี โดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555 พบว่าเด็กไทยร้อยละ 20 หรือประมาณ 2 ล้านคน มีน้ำหนักเกินมาตรฐานเข้าข่ายโรคอ้วน


          "ข้อมูลทางการแพทย์พบว่าโรคอ้วนมีผลต่อความสูงและการเจริญเติบโตของเด็ก เพราะจะทำให้เด็กเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเร็วกว่าเด็กทั่วไป หัวกระดูกที่เป็นก้านยาวคือกระดูกแขนและขา จะปิดเร็วกว่ากำหนด ทำให้โครงสร้างกระดูกหยุดการเจริญเติบโตก่อนวัยอันควร จะมีผลให้เด็กกลุ่มนี้เตี้ยกว่าเด็กปกติทั่วไป โดยในปีงบประมาณ 2558 นี้ สธ.ตั้งเป้าหมายควบคุม ลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในกลุ่มเด็ก 5-14 ปี เหลือไม่เกินร้อยละ 10" นพ.สมศักดิ์กล่าว


          นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โดยทั่วไปเด็กหญิงจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เริ่มมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่ออายุประมาณ 8 ขวบ เริ่มเป็นสาวอายุประมาณ 9-10 ขวบ และมีรอบเดือนอายุประมาณ 11-15 ปี แต่เด็กผู้หญิงที่อ้วนมีแนวโน้มจะเป็นสาวเร็วกว่าเด็กทั่วไป คือมีเต้านมโต มีประจำเดือนเร็วกว่าปกติ ทำให้เด็กเป็นสาวเร็ว สรีระภายนอกเป็นสาว แต่จิตใจยังเป็นเด็ก ผู้ปกครอง พ่อแม่ ต้องให้การดูแลใกล้ชิด


 


         ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code