ห่วงอายุไม่ถึงขี่จักรยานยนต์ เสี่ยงพิการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ห่วงอายุไม่ถึงขี่จักรยานยนต์ เสี่ยงพิการ thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส. และภาคีเครือข่าย หนุนสถานศึกษาสร้างความตระหนักรู้เยาวชน ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่พบสถิติในแต่ละปีมี เด็กและเยาวชนกลายเป็นผู้พิการกว่า 2,000 คน


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเด็กและเยาวชน มีความรุนแรงไม่ต่างกับปัญหาการสูบบุหรี่ของกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์เดินทางอยู่เสมอ โดยข้อมูลจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ อ้างโดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สนับสนุนโดย สสส. ระบุว่าเด็กและเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง 100 คนจากอุบัติเหตุ จะกลายเป็น ผู้พิการ 5 คน และทั้งปีจะมีเด็กและเยาวชนกลายเป็นผู้พิการกว่า 2,000 คน


ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา สสส. และภาคีเครือข่าย พยายามกระตุ้นสังคมเรื่องนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี จนกระทั่งมองเห็นว่าสถาบันการศึกษา เป็นแหล่งบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม จึงร่วมมือกันโดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ซึ่ง สสส. จะสนับสนุนให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกันของส่วนราชการ ภาคประชาสังคม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้เท่าทันตัวเอง และรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงบั่นทอนการมีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว


ด้านนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) กล่าวว่า ยท. โดยโครงการพัฒนาการสื่อสารและเฝ้าระวังกลยุทธ์การโฆษณาและ การตลาดของธุรกิจบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ร่วมกับสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม และสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. มีแนวคิดร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษานำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เน้นสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน"


อย่างไรก็ตามจากข้อมูลแผนงานควบคุมยาสูบ ปี 60-64 ระบุว่า การสูบบุหรี่ของเด็กอายุระหว่าง 15-18 ปี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก  6.58% เป็น 8.25% สอดคล้องกับข้อมูลมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบว่า ปัจจุบันมีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ติดบุหรี่แล้ว 400,000 คน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ