ห่วงหมอกควัน ทำคนตรังป่วยเพิ่มขึ้น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ยืนยันปัญหาหมอกควัน ทำประชาชนเข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น


ห่วงหมอกควัน ทำคนตรังป่วยเพิ่มขึ้น thaihealth


แฟ้มภาพ


นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันไฟจากประเทศอินโดนีเซียที่เข้ามาปกคลุมจังหวัดตรังต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยในวันนี้ปริมาณลดลงกว่าทุกวันที่ผ่านมา


อย่างไรก็ตาม จากสภาวะหมอกควันที่เกิดสะสมยืดเยื้อมาหลายครั้ง และโดยที่หลายวันถูกปกคลุมหนาแน่นเต็มพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอ ส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพกับประชาชนตามมา


ทั้งนี้ ทราบว่ามีประชาชนเกิดอาการป่วยด้วยโรคไข้หวัด หอบหืดต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปกติของช่วงหน้าฝน อากาศเย็นก็จะมีคนป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมากอยู่แล้ว แต่มาถูกสถานการณ์หมอกควันลอยมาสมทบ ยิ่งสร้างปัญหาให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น มีอาการแสบตา เคืองตา และป่วยด้วยโรคหวัดตามจำนวนมาก ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ทั้งโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ก็พร้อมดูแลให้บริการแก่ประชาชน มีการจัดเตรียมน้ำยาทำความสะอาดมือ เตรียมหน้ากากอนามัยไว้คอยบริการ


จึงต้องเตือนให้ประชาชนหมั่นดุแลรักษาสุขภาพ อย่าพยายามออกทำกิจกรรมกลางแจ้ง รวมทั้งไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้ง และต้องใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้ง หากจำเป็นต้องออกไปทำธุระภายนอก


 


 


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code