ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุช่วงหน้าหนาว เสี่ยงปอดอักเสบ แนะลูกหลานดูแลใกล้ชิด

ที่มา : กรมอนามัย


ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุช่วงหน้าหนาว เสี่ยงปอดอักเสบ แนะลูกหลานดูแลใกล้ชิด thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุช่วงหน้าหนาว หวั่นป่วยโรคปอดอักเสบ แนะลูกหลานดูแลเป็นพิเศษ ยืดเส้น ยืดสาย สร้างความอบอุ่น


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาว ว่า ในช่วงหน้าหนาว กลุ่มผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ  เพราะหากเกิดในช่วงหน้าหนาวอาจส่งผลกลายเป็นโรคปอดอักเสบ ซึ่งจากข้อมูลกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –7 ธันวาคม 2564 พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบทั่วประเทศ 141,358 ราย โดยลุ่มที่พบมากที่สุดคือ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป พบป่วย 52,207 ราย ลูกหลานจึงควรใส่ใจและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นพิเศษ โดยให้หลีกเลี่ยงการอาบน้ำในเวลาการคืน หรือถ้าไม่สามารถเลี่ยงได้ก็ควรมีการยืดเส้นยืดสาย เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายก่อนอาบน้ำ


นอกจากนี้ การดูสุขภาพโดยทั่วไปของผู้สูงอายุควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 7 – 8 ชั่วโมงต่อคืน กินอาหารที่มีประโยชน์และให้ครบ 5 หมู่ เพียงพอต่อร่างกาย เน้นอาหารปรุงสุก อุ่นให้ร้อน และดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว


ทั้งนี้ การเฝ้าระวังอาการโรคทางระบบเดินหายใจ หากมีไข้ อ่อนเพลีย ปวด ศีรษะ คัดจมูก เจ็บคอ ให้ดูแลตนเองเบื้องต้นด้วยการกินอาหารอ่อน ๆ เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็น อาหารทอด อาหารเผ็ดหรือรสจัด งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จิบน้ำอุ่นบ่อย ๆ หรือดื่มน้ำมะนาวเพื่อช่วยละลายเสมหะ ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์ ไม่ควรซื้อยาปฎิชีวนะกินเอง เพราะอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ