ห่วงสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงพื้นที่น้ำท่วม

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ห่วงสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงพื้นที่น้ำท่วม  thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ภาคใต้ยังน่าเป็นห่วง ทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดหน่วยทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง และหญิงตั้งครรภ์


นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมและดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อาทิ บ้านไทยตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ และได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แก่โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอไปแล้ว รวมถึงได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมประชาชนทันทีที่เกิดภาวะน้ำท่วมได้จ่ายยาสำหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรังโดยได้ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพในช่วงที่เกิดน้ำท่วม


นายแพทย์วิเศษ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้มีการประชุม EOC อุทกภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบภาวะอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมอบหมายภารกิจด้านต่าง ๆ ให้หน่วยงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดเตรียมยา และเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพื้นที่ที่เกิดภาวะอุทกภัย


ทั้งนี้ สถานพยาบาลทุกแห่งเปิดให้บริการได้ตามปกติได้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนร่วมกับทีมอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และแจกยาชุดน้ำท่วมกว่า 3,000 ชุดเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ไม่ให้ขาดยา และสำรวจกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่กำหนดคลอดเดือนธันวาคมที่บ้านน้ำท่วม ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือ


อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ รักษาร่างกายให้อบอุ่น ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ขอให้ระมัดระวังป้องกันโรคน้ำกัดเท้า ซึ่งเกิดจากเชื้อราสาเหตุจากการแช่เท้าในน้ำสกปรกนาน ๆ หากเกิดการเจ็บป่วย เช่น ถูกสิ่งของมีคมในน้ำบาด โรคน้ำกัดเท้าผิวหนังจะระคายเคืองเปื่อยและเป็นแผล ขอให้รีบล้างทำความสะอาดเท้า และเช็ดให้แห้งทุกครั้งหลังลุยน้ำท่วม หากบาดแผลมีอาการอักเสบบวมแดง มีหนองหรือเนื้อที่ขอบแผล มีลักษณะซีดหรือเป็นหวัดมีไข้ กินยาลดไข้แล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ