ห่วงยอดคนไร้บ้านยุคโควิด เพิ่มนับพันราย

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ห่วงยอดคนไร้บ้านยุคโควิด เพิ่มนับพันราย thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัญหาใหญ่ที่คนไร้บ้านต้องเผชิญในช่วงโควิด-19 นอกจากจะต้องประสบปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว ปัญหาทางสุขภาพก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กลุ่มคนไร้บ้านต้องเผชิญ ขณะเดียวกันพบว่ายอดคนไร้บ้าน มีจำนวนเพิ่มขึ้นนับพันราย


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ประเทศไทยมีคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ 3,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 คน หากวิกฤติโควิด-19 ยังรุนแรงและมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับคนไร้บ้านจำนวนมาก หลายคนขาดรายได้เพราะไม่มีงานทำ ขณะที่สังคมต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจากการระบาดของโควิด-19 จึงมีแนวโน้มที่จะมีคนไร้บ้านหน้าใหม่ เปลี่ยนสถานะเป็นคนไร้บ้านถาวรมากขึ้น เพราะตกอยู่ในสถานะตกงานเรื้อรัง เผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ค่าที่อยู่อาศัยแพง หรือถูกยึดทรัพย์จากภาวะหนี้สิน


นางภรณี กล่าวว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้น สสส. ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายคนไร้บ้าน และเครือข่ายสลัมสี่ภาค วางระบบครัวกลางศูนย์คนไร้บ้าน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย ศูนย์คนไร้บ้านปทุมธานี ศูนย์คนไร้บ้านเชียงใหม่ และศูนย์คนไร้บ้านขอนแก่น โดยระบบจัดการด้านอาหาร ทั้งครัวกลางและร้านอาหารราคาถูก


นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผนงานพัฒนาองค์ความรู้คนไร้บ้าน สสส. กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ที่คนไร้บ้านต้องเผชิญในช่วงโควิด-19 คือ ปัญหาทางสุขภาพ และการเข้าไม่ถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยพบว่าคนไร้บ้านจำนวนหนึ่งไม่มีสิทธิสถานะบุคคล หรือไม่มีบัตรประชาชน จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรคำนึงถึงสุขภาวะของคนไร้บ้านในช่วงโควิด-19 ด้วยการวางระบบบริหารจัดการวัคซีน เพื่อคนไร้บ้านให้ได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพเท่าเทียมกับคนไทยทุกคน ที่ผ่านมาพบคนไร้บ้านร้อยละ 20 เป็นผู้สูงอายุและมีโรคเรื้อรังด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ