ห่วงภาคอีสาน ‘ไข้เลือดออก’ ระบาด

ที่มา : MGR Online 


ห่วงอีสาน 'ไข้เลือดออก' ระบาด thaihealth

แฟ้มภาพ


สธ.ห่วงอีสานไข้เลือดออกระบาด ชี้พบสุรินทร์มากที่สุด คาดช่วงฤดูฝนจากนี้ไปจะพบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงมากขึ้น


น.พ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 (สคร.) นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยจากรายงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 1,673 ราย แยกเป็นนครราชสีมา 555 ราย เสียชีวิต 1 ราย บุรีรัมย์ 303 ราย เสียชีวิต 2 ราย ชัยภูมิ 187 ราย และ สุรินทร์ 628 ราย


โดยในภาคอีสาน ขณะนี้พบผู้ป่วยในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ มากที่สุด คาดว่าเป็นเพราะมีป่าตามแนวชายแดนมาก จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงระยะนี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับช่วงอายุที่พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 5 – 10 ปี และคาดว่าในช่วงฤดูฝนจากนี้ไปจะพบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงมากขึ้น 


ขณะนี้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกพื้นที่ ให้มาลงพื้นที่ตรวจร่างกายให้ชาวบ้านและเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะตามสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปแจกจ่ายทรายอะเบท และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายให้กับตามโรงเรียนต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนแล้ว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ