ห่วงน้ำประปาเค็มกระทบสุขภาพ แนะงดบริโภค

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


ห่วงน้ำประปาเค็มกระทบสุขภาพ แนะงดบริโภค thaihealth


แฟ้มภาพ


ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำประปามีรสชาติกร่อย มีความเค็มจากโซเดียมสูง แนะควรหลีกเลี่ยงการบริโภค โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต ตลอดจนผู้ป่วยโรคทางสมอง และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวผ่านเฟซบุ๊กว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ ประสบปัญหาน้ำประปามีรสชาติกร่อย เนื่องจากสภาวะภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้มีน้ำเค็มผ่านเข้าระบบน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ซึ่งก็ยังใช้เพื่อการอุปโภคได้ตามปกติ


แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต ตลอดจนผู้ป่วยโรคทางสมอง และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก เพราะอาจได้รับปริมาณโซเดียม หรือความเค็มเกินปริมาณที่สามารถบริโภคได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกับภาวะโรคที่เป็นอยู่ได้


ส่วนผู้ที่มีสุขภาพปกติ ยังสามารถบริโภคน้ำประปาได้ แต่ก็ควรลดการเติมเครื่องปรุงรสเค็มในอาหารให้น้อยลง เพื่อสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ควรระมัดระวังในการนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขาไปใช้กับพืชด้วย เนื่องจากค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยาสูงเกินมาตรฐาน 1.2 กรัมต่อลิตร ซึ่งที่สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำในจุดต่างๆ วัดได้ดังนี้ 1. ส.แจงร้อน 12.4 กรัม/ลิตร 2. ส.ดาวคะนอง 12.0 กรัม/ลิตร 3. ส.บางกอกใหญ่ 9.6 กรัม/ลิตร 4. ส.เทเวศร์ 10.6 กรัม/ลิตร 5. ส.บางเขนใหม่ 6.6 กรัม/ลิตร

Shares:
QR Code :
QR Code