หัวใจอาสา ครั้งที่ 5 … รักคือการให้

            สสส. – มูลนิธิหัวใจอาสา ภาคีเครือข่าย จัดเดินวิ่งการกุศล “เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 5” รักคือการให้ … ปัน 15 ก.พ. นี้ ที่สวนรถไฟ ชวนคนไทยเพิ่มกิจกรรมทางกาย เดิน-วิ่ง ป้องกันโรค NCDs สร้างสังคมแบ่งปัน ชวนนักวิ่งปันของให้ “ร้านปันกัน” มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส

หัวใจอาสา ครั้งที่ 5 ... รักคือการให้  thaihealth

          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย มูลนิธิยุวพัฒน์ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 5” รักคือการให้ … ปัน ในวันที่ 15 ก.พ.นี้ ณ บริเวณลานเปตอง ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) โดยสสส. สนับสนุนกิจกรรม “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา” อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว กิจกรรมนี้ สอดคล้องกับงานของสสส.ในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะที่ดี ป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆ เนื่องจากการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ 6 โรคหลัก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และโรคอ้วนลงพุง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สําหรับประเทศไทย สถิติล่าสุดพบว่ามีถึง 14 ล้านคนที่เป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs และเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตของคนไทย โดยสถิติปี 2552 พบว่า มีประชากรเสียชีวิต จากกลุ่มโรค NCDs มากกว่า 300,000 คน หรือ คิดเป็น 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมดในปี 2552 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 2 แสนล้านบาท/ปี

           ด้าน คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา กล่าวว่า กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนงานเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตเป็นลำดับต้นๆ การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การส่งเสริมและป้องกันโดยการออกกำลังกายให้เป็นวิถีชีวิต และส่งเสริมความรู้ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพของตัวเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง หัวใจอาสาฯ เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยทั่วไปออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  และมุ่งเน้นสานต่อการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็นคุณค่าและลงมือปฏิบัติการ “การให้และจิตอาสา” เพื่อตอกย้ำการสร้างสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสังคมที่เป็นสุขร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านๆ มาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยในคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน

             น.ส.สุทธิสา บุษยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า ร้านปันกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกับมูลนิธิหัวใจอาสาฯ  มุ่งหวังให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็นคุณค่าการแบ่งปัน และมีหัวใจอาสา ขอเชิญชวนนักวิ่งร่วมกันนำสิ่งของเครื่องใช้มาร่วมแบ่งปันส่งต่อให้แก่ผู้อื่น โดยเป็นของที่ตนเองไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังมีคุณค่านำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่ง “ร้านปันกัน” จะนำของที่ได้รับบริจาคไปคัดแยกไปจำหน่ายในราคาถูก แล้วนำรายได้เปลี่ยนไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาส โดยไม่หักค่าใช้จ่าย และยังนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ สนใจสอบถาม หรือร่วมบริจาคได้ทั้งในวันงานเดินวิ่ง หัวใจอาสาฯ หรือ ร้านปันกันทั้ง  3 สาขา คือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ถนนศรีนครินทร์, ตลาดเสรีมาร์เก็ต ศูนย์การค้าเดอะไนน์ ถนนพระรามเก้า, เดอะพาซิโอ มอลล์ ลาดกระบัง โทร. 02 3011096, 081 903 6639

               นายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางสมาพันธ์ฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้นักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับปีนี้ มีการกำหนดให้ใช้เส้นทางเดิน-วิ่ง ใน 3 สวน ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ, สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนจตุจักร โดยการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันวิ่งระยะควอเตอร์มาราธอน 10 กิโลเมตร, การจัดการแข่งขันวิ่งสำหรับเยาวชนระยะ 2.7 กิโลเมตร, การจัดการเดินเพื่อสุขภาพระยะ 2.7 กิโลเมตร โดยในปีนี้หากมาเป็นครอบครัว เด็ก เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

 

                 ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code