หวัด2009 ระลอก2กลางพ.ย.เฝ้าระวัง”เด็ก”

นักระบาดวิทยาฟันธง

 

หวัด2009 ระลอก2กลางพ.ย.เฝ้าระวัง”เด็ก”

             เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน ที่กระทรวงสาธารณสุข พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ โดยมีนายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผู้บริหาร สธ. และตัวแทนจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อทบทวนสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากการเฝ้าระวังตั้งแต่ 28 เมษายน 2552-24 ตุลาคม 2552 คาดว่าคนไทยติดเชื้อและมีภูมิต้านทานโรคแล้วประมาณ 6 ล้านคน โดยพบผู้เสียชีวิต 182 ราย เป็นชาย 90 ราย หญิง 92 ราย พบมากในอายุ 31-40 ปี การเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง โดยสัดส่วนของผู้เสียชีวิตของไทยคิดเป็นร้อยละ 3 ของผู้เสียชีวิตทั่วโลก โดยกรมควบคุมโรคสั่งซื้อวัคซีนอีก 3 ล้านโดส รวมเป็น 5 ล้านโดส และยกเลิกการใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (เทอร์โมสแกน) ที่ด่านสุวรรณภูมิเพราะตรวจผู้เดินทาง 6 ล้านคน พบผู้ป่วยยืนยันเพียง 1 ราย

 

             รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11 กรมการแพทย์ กล่าวว่า สหรัฐอเมริกามีข้อสรุปที่สำคัญว่าประเทศที่พัฒนาแล้วและยังไม่พัฒนา มีอัตราการป่วยไม่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ 90 มีอาการน้อย หายได้เอง และอีกร้อยละ 10 จะมีอาการหนัก โดยในกลุ่มที่มีอาการหนักจะมีอาการหนักประมาณ 3-5 วันหลังจากที่ป่วย โดยพบผลการศึกษาวิจัยว่า หากผู้ป่วยได้รับยาเร็วจะลดอัตราการตายลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกอยู่ในภาวะการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการระบาดระลอก 2 ซึ่งมีสัญญาณว่าการระบาดเข้าสู่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีมากขึ้น และคนทำงาน ต่างจากการระบาดระลอก 1 ที่กลุ่มเสี่ยงเป็นเด็กอายุระหว่าง 10-16 ปี และกลุ่มวัยรุ่น สำหรับการเตรียมความพร้อมในการดูแลเด็กเล็กแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้สั่งซื้อยาโอเซลทามิเวียร์แบบน้ำที่ราคาแพงขวดละ 1,000 กว่าบาทไม่สามารถแบ่งได้ จึงมีการทดลองโดยการใช้ยาขนาดเล็กที่องค์การเภสัชกรรมจัดทำสำหรับเด็กมาผสมในน้ำเชื่อมแช่เก็บในตู้เย็นได้เป็น 10 วัน

 

             นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10 กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการประมาณการจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ช่วง 4 เดือนคาดว่ามีคนไทยติดเชื้อแล้วกว่า 6 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศกว่า 63 ล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 หากทั่วโลกมีการติดเชื้อประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งโลกจะถึงระดับที่หยุดการแพร่ระบาด ซึ่งในไทยประมาณ 21 ล้านคน แต่ขณะนี้มี 6 ล้านคน ยังเหลืออีก 15 ล้านคนที่สามารถป่วยได้อีกในช่วงการระบาดระลอก 2 นี้

 

             นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ชนิดเชื้อตาย ที่ไทยสั่งซื้อจากบริษัทยาในประเทศฝรั่งเศสจำนวน 2 ล้านโดส และจะส่งถึงไทย 1 ล้านโดสในเดือนธันวาคมนี้ จะมีการเฉลี่ยให้กับคนใน 5 กลุ่ม คือ 1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2.หญิงตั้งครรภ์ 3.ผู้ที่มีน้ำหนักมากเกิน 100 กิโลกรัม 4.คนทั่วไปที่อายุต่ำกว่า 6 เดือน และเกินกว่า 64 ปีและมีโรคประจำตัว และ 5.ผู้พิการทางสมอง ซึ่งอาจจะขอสนับสนุนงบฯจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

 

Update: 03-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code