หวังคนกรุงอ่านหนังสือ 15 เล่มต่อคนต่อปี

“สุขุมพันธุ์” เปิดประชุมนานาชาติเมืองหนังสือโลกสร้างกรุงเทพฯ รักการอ่าน ตั้งเป้า 15 เล่มต่อคนต่อปี ภายหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือก ให้เป็นเมืองหนังสือโลก 2556 (world book capital 2013) โดย กทม.จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านให้มากที่สุด

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. เวลา 09.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ world book capital 2013 international conference : panel discussion พร้อมกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมจากต่างประเทศ และปาฐกถาพิเศษ โดยมีผู้แทนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติ (ipa) ผู้แทนสหพันธ์หนังสือขายดีที่สุดนานาชาติ (ibf) สหพันธ์ห้องสมุดนานาชาติ (ifla) สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นักเขียน กวีซีไรต์ ภาคีส่งเสริมการอ่าน 89 องค์กร จาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ภายหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (unesco) ให้เป็นเมืองหนังสือโลก 2556 (world book capital 2013) และ unesco ได้กำหนดส่งมอบภารกิจเมืองหนังสือโลกจากกรุงเยเรวาน สาธารณรัฐอาร์เมเนีย สู่กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 23 เม.ย. 2556 ซึ่งตรงกับวันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก (world book and copyright day)

ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “the future of reading, reading for the future” ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร mrs.hasmik poghosyan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐอาร์เมเนีย hon.chimbiko l.akarolo ผู้ว่าราชการเมืองพอร์ท ฮาร์คอร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย prof.dr.muhummed haji salleh และนายธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณารางวัลสิงโตเมืองคานส์ โดยมีนายสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า กทม.มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการส่งเสริมการและสนับสนุนให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้าความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และทำให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครและการอ่านอย่างจริงจังและยั่งยืน ซึ่งการจัดประชุมนานาชาติเรื่องการอ่านในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดฉากการดำรงตำแหน่งเมืองหนังสือโลก

โดย กทม.จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดปี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 เม.ย. 2557 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ เห็นความสำคัญของการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านผ่านหนังสือ สื่อออนไลน์ และสื่อดิจิตอล ตลอดจนสื่ออื่นๆ ในอนาคต อีกทั้ง กทม.จะจัดสร้างห้องสมุดชุมชนและบ้านหนังสือเพิ่มเติมรวมถึงปรับปรุงที่มีอยู่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอ่านและเรียนรู้ภูมิปัญญาให้มากที่สุด นอกจากนี้ กทม.จะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์การ์ตูน และพิพิธภัณฑ์และหอสมุดของเมือง ซึ่งเป็นพันธกิจที่ กทม.ได้สัญญาไว้กับ unesco อีกด้วย

ทั้งนี้ กทม.จะเดินหน้ารณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านเพื่อให้คนกรุงเทพฯ อ่านหนังสือให้มากที่สุด โดยตั้งเป้าไว้ 15 เล่มต่อปีต่อคน ซึ่งในวันที่ 22 เม.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์โครงการ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก 2556 ณ สยามพารากอน อย่างเป็นทางการ

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ astv ผู้จัดการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code