‘หลาดสยาม’ ตลาดปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และโฟม

ที่มา : เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง


'หลาดสยาม' ตลาดปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และโฟม thaihealth


จ.สงขลา เชิญร่วมเดินตลาดแห่งใหม่ 'หลาดสยาม' ตลาดปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่และโฟม


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ โครงการพัฒนาแหล่งให้บริการอาหารปลอดภัย (สสส.) , มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ เกษตรจังหวัดสงขลา และ ห้างสยามนครินทร์ เปิดกิจกรรม “ตลาดปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และโฟม”


หลังจากนี้ไปในทุกๆ เช้าวันอาทิตย์ในเมืองหาดใหญ่ จะมีตลาดเปิดใหม่ ชื่อว่า “หลาดสยาม” เป็นตลาดนัดเพื่อสุขภาพ เป็นตลาดปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และ ปลอดโฟม เกษตรกรสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่สำคัญยังเป็นตลาดที่มีอาหารปลอดภัยสูง ที่รวบรวมของพื้นบ้านจากเกษตรกรตัวจริง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในทุกอำเภอใน จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมให้คนเมืองมีสุขภาวะที่ดี สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์อาหารพื้นถิ่น และช่วยเหลือเกษตรกรภายในจังหวัดสงขลา ให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง


ภายในงาน นอกจากจะมีการจัดจำหน่ายสินค้า และอาหาร ยังมีเวทีเสวนาให้ความรู้ในด้านสุขภาพ ,ลานกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนได้แสดงความสามารถ และ มีจุดสำหรับเผยแพร่ เอกสารสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดเหล้า งดบุหรี่และโฟม


ชาวหาดใหญ่ และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง สามารถมาเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารที่คัดสรรมาอย่างดี เลือกชิมของคาวหวานไม่น้อยกว่า 70 ร้าน ล้วนแล้วแต่ถูกปากทั้งนั้น หลาดสยามเปิดทุกวันอาทิตย์ 8.00-13.00 รอบๆ อาคารสยามนครินทร์ 

Shares:
QR Code :
QR Code