“หลังประติมาสาธารณสุขฯ”

หนังสือสร้างแรงบันดาลใจให้คนทำความดี

              เป็นที่ทราบกันดีว่า “หนังสือ” ทุกเล่มมีประโยชน์ แต่หากมีบรรณาธิการหนังสือสักเล่มหาญกล้าเขียนไว้ในคำนำหนังสือว่า “หนังสือเล่มนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านทำความดีเพื่อผู้อื่นต่อไป” หนังสือเล่มนี้ย่อมไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน

“หลังประติมาสาธารณสุขฯ” 

“กรรณิการ์ กิจติเวชกุล”

           “หลังประติมาสาธารณสุข 20 เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย” คือ หนังสือที่เรากล่าวถึง ซึ่งเพิ่งจะมีการเปิดตัวหนังสือไปเมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมกับการจัดเสวนา “ปฏิรูปสุขภาพ : ปฏิรูปประเทศไทย”   โดยเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่(คศน.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ในคราวเดียวกันด้วย

            สำหรับ “หลังประติมาสาธารณสุข 20 เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย”เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อถอดแนวคิดการทำงานของบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย จำนวน 20 คนด้วยกัน

            “กรรณิการ์ กิจติเวชกุล” ในฐานะผู้สัมภาษณ์หลักสำหรับการจัดทำหนังสือดังกล่าว เปิดเผยถึงความรู้สึกในการทำหน้าที่สัมภาษณ์ว่า ในการสัมภาษณ์ทั้ง 20 ท่านนั้น เธอเป็นผู้สัมภาษณ์เอง 16 ท่าน ส่วนอีก 4 ท่านได้มอบหมายให้ทีมงานเป็นผู้สัมภาษณ์ ซึ่งแต่ละท่านใช้เวลาการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง

            “เริ่มต้นคิดว่าคงจะใช้เวลาสัมภาษณ์แต่ละท่านไม่นาน แต่เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์จริงๆ แล้ว แต่ละท่านใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ยิ่งได้พูดคุยยิ่งรู้สึกว่าทุกท่านมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท หรือจะเรียกว่าความหลงใหลกับสิ่งที่ทำอยู่ก็ได้ และเราก็ยิ่งอยากรู้ว่าทำไมแต่ละท่านจึงมีความหลงใหลในงานที่ทำ บางท่านที่เราไปนั่งคุยด้วย เรากับร้องไห้ ร้องไห้เพราะรู้สึกว่าท่านต้องต่อสู้ ต้องเจอกับอุปสรรค แต่ท่านก็ยังทำงานของท่านโดยไม่ได้สนใจว่า เมื่อทำไปแล้วตัวเองจะเติบใหญ่เป็นอะไร แต่ทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จริงๆ”

“หลังประติมาสาธารณสุขฯ”

    

           กรรณิการ์ ยังบอกด้วยว่า การที่เธอได้สัมภาษณ์บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้มีคุณูปการต่อระบบสุขภาพคนไทยเหล่านี้ ทำให้เธอได้รู้ว่า แต่ละท่านล้วนแต่ลงมือทำเรื่องดีๆ และทำงานแบบ “กัดไม่ปล่อย”แม้จะเจอกับอุปสรรคมากมาย ที่สำคัญแต่ละท่านไม่ได้ทำงานเป็นฮีโร่คนเดียว แต่อาศัยการทำงานเป็นหมู่คณะทำให้งานต่างๆ ประสบความสำเร็จ

            “ยืนยันว่าหนังสือ หลังประติมาสาธารณสุข 20 เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย ไม่ใช่หนังสือที่พิมพ์มาเพื่ออ่านกันในหมู่คนสาธารณสุขเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่อ่านได้ทุกคน และเป็นหนังสือที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมให้กับทุกคน”

 นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี” ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(สปสช.) ในฐานะบรรณาธิการหนังสือ หลังประติมาสาธารณสุขฯ กล่าวว่า หนังสือหลังประติมาสาธารณสุขฯ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดแนวคิด บทเรียนการทำงานของผู้บริหาร แพทย์ เภสัชกร นักวิชาการ ที่มีส่วนสำคัญขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยรวม 20 ท่าน อาทิ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้บุกเบิกให้คนไทยมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นพ.มงคล ณ สงขลา ผู้ผลักดันระบบการเข้าถึงยาถ้วนหน้า นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เจ้าของโครงการถุงยางอนามัย 100% นางรสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. ผู้นำภาคประชาชนตรวจสอบเรื่องทุจริตยา เป็นต้น บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยและวงการสุขภาพไทยอย่างมาก

             “การถอดบทเรียนของผู้ที่ทำเรื่องยิ่งใหญ่เหล่านี้ เพื่อให้ผู้นำแนวใหม่ตามโครงการของ คศน. ได้ศึกษาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณสุข และให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจระบบสุขภาพไทยมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ หนังสือหลังประติมาสาธารณสุขฯ มีวางจำหน่ายในร้านหนังสือนายอินทร์ทุกสาขา จำหน่ายในราคาเล่มละ 250 บาท รายได้ทั้งหมดนำมาพัฒนาโครงการศักยภาพผู้นำสร้างสุขภาพแนวใหม่ ซึ่งผมเชื่อว่าคนเล็กๆ สามารถเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นได้”บรรณาธิการสวมเสื้อกาวน์กล่าว

“หลังประติมาสาธารณสุขฯ”

            20 บทเรียนจาก 20 บุคคลที่ทรงคุณค่าในแวดวงสาธารณสุขของไทย ไม่เพียงแค่อ่านสนุก แต่ที่มากกว่านั้นคือแรงบันดาลใจที่อยากจะทำ “ความดี” หลังจากได้เรียนรู้การทำงานของแต่ละท่านผ่านตัวอักษรที่เรียงร้อยออกมาเป็นหนังสือ “หลังประติมาสาธารณสุข 20 เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย”สมกับที่ นพ.พงศธร บรรณาธิการเขียนเอาไว้ในคำนำอย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

ที่มา:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ team content www.thaihealth.or.th

update:11-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

Shares:
QR Code :
QR Code