“หลังประติมาสาธารณสุขฯ”หนังสือดีเพื่อสร้างสังคมที่ดี

“หลังประติมาสาธารณสุขฯ”หนังสือดีเพื่อสร้างสังคมที่ดี 

 

            “หนังสือ” ทุกเล่มมีคุณค่า ยิ่งเป็นหนังสือที่บรรณาธิการหาญกล้าถึงกับเขียนไว้ในคำนำว่า “หนังสือเล่มนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านทำความดีเพื่อผู้อื่นต่อไป” ย่อมแสดงว่าหนังสือดังกล่าวไม่ธรรมดา

           

“หลังประติมาสาธารณสุข 20 เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย” คือ หนังสือที่เราจะกล่าวถึง

หนังสือเล่มนี้ เพิ่งเปิดตัวไปพร้อมกับมีการจัดเสวนา “ปฏิรูปสุขภาพ : ปฏิรูปประเทศไทย” โดยเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (คศน.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในคราวเดียวกันนี้ มี นางสาวรสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการปฏิรูปประเทศไทย นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล เครือข่ายภาคประชาชน มาร่วมพูดคุยสร้างสีสันและบรรยากาศที่คึกคักให้กับงาน

 

            จุดประสงค์ของการจัดพิมพ์ขึ้น ก็เพื่อสะท้อนแนวคิดการทำงานของบุคคล ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยจำนวน 20 คน ด้วยกัน อาทิ นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุภกร บัวสาย อดีตผู้จัดการ สสส. นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภญ.สำลี ใจดี หญิงเหล็กแห่งวงการยา ประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา เป็นต้น

 

            นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้สัมภาษณ์หลัก ในการรวบรวมข้อมูลจัดทำหนังสือเล่มนี้บอกว่า จากการที่ได้สัมภาษณ์บุคคลสำคัญแต่ละท่าน ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ก็ได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน หลายท่านต้องต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคอย่างที่ใครๆ ก็คาดไม่ถึง เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบที่เรียกว่า “กัดไม่ปล่อย” โดยไม่ได้สนใจถึงอนาคตความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเอง ขอเพียงทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จริงๆ บุคคลเหล่านี้ ถือว่าเป็นผู้มีคุณูปการอย่างมากต่อระบบสุขภาพคนไทย

           

“หลังประติมาสาธารณสุขฯ”หนังสือดีเพื่อสร้างสังคมที่ดี

 

พร้อมกันนี้ยังกล่าวย้ำว่าหนังสือ “หลังประติมาสาธารณสุข 20 เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย” ไม่ใช่หนังสือที่พิมพ์มาเพื่ออ่านกันในหมู่คนสาธารณสุขเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่อ่านได้ทุกคน และทุกคนที่มีโอกาสก็ควรอ่าน เพราะเป็นหนังสือที่มีคุณค่าที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตเพื่อการเป็นคนดีของสังคม

 

            นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) บรรณาธิการหนังสือหลังประติมาสาธารณสุขฯ กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อถอดแนวคิด บทเรียนการทำงานของผู้บริหาร แพทย์ เภสัชกร และนักวิชาการ ที่มีส่วนสำคัญขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยรวม 20 ท่าน อาทิ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้บุกเบิกให้คนไทยมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นพ.มงคล ณ สงขลา ผู้ผลักดันระบบการเข้าถึงยาถ้วนหน้า นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เจ้าของโครงการถุงยางอนามัย 100% นางสาวรสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. ผู้นำภาคประชาชนตรวจสอบเรื่องทุจริตยา เป็นต้น บุคคลเหล่านี้ เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยและวงการสุขภาพไทยอย่างมาก

 

            การถอดบทเรียนของผู้ที่ทำเรื่องยิ่งใหญ่เหล่านี้ เพื่อให้ผู้นำแนวใหม่ตามโครงการของ คศน. ได้ศึกษาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณสุข และให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจระบบสุขภาพไทยมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้ดีขึ้น หนังสือนี้ไม่เพียงแค่อ่านสนุก แต่ที่มากกว่านั้นคือ แรงบันดาลใจที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้อ่านในการทำความดีเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ดีขึ้น เชิญผู้สนใจซื้อหาหนังสืออันมีคุณค่าเล่มนี้ได้ที่ร้านหนังสือนายอินทร์ทุกสาขา ในราคาเล่มละ 250 บาท รายได้ทั้งหมดจะนำมาใช้พัฒนาโครงการศักยภาพผู้นำสร้างสุขภาพแนวใหม่

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

 

 

 

Update : 09-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code