หลังบาดเจ็บหรือผ่าตัด สูงวัยออกกำลังกายได้หรือไม่

 

สูงวัยแต่ใจฟิต โครงการส่งเสริมคุณภาพคนทุกวัย ยุค New Normal ชวนผู้สูงอายุทุกคน มาดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี เพื่อกาย-ใจ ที่แข็งแรง

หาคำตอบไปพร้อมกับ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์กีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code