หลัก 4 ร. ป้องกันโรคมือ เท้า ปากในโรงเรียน

กรมอนามัย พบการระบาดโรคมือ เท้า ปาก แนะนำศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน โดยใช้หลัก 4 ร. ป้องกันโรคมือ เท้า ปากในโรงเรียน

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ว่า จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 2 มิถุนายน 2556 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 11,678 ราย แต่ไม่พบผู้เสียชีวิต พบมากที่สุดในเด็กอายุ 1 ปี รองลงมา 2-3 ปี

ขอให้ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ใช้หลัก 4 ร. เป็นมาตรการเฝ้าระวังเป็นประจำทุกวัน คือ ร.รักษาความสะอาดสถานที่ บ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โดยการทำความสะอาดสถานที่ ห้องน้ำ ห้องส้วม ของใช้ ของเล่น ภาชนะที่เด็กใช้ร่วมกัน โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอรีน หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือน หากเป็นสิ่งของเครื่องใช้เด็กที่นำเข้าปาก ให้ล้างด้วยน้ำและสบู่ ให้สะอาด และนำไปตากแดดหรือเช็ดให้แห้ง หากมีเด็กป่วยให้หยุดเรียนก่อน และหากพบเด็กป่วยเพิ่มขึ้น ให้ปิดห้องเรียนหรือโรงเรียน และทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ร.รักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย ร.รู้ทัน สังเกต มีไข้ มีจุด หรือผื่นแดงบริเวณมือ เท้า ปาก ร.รู้ระวัง ไข้สูง หอบเหนื่อย ซึม กล้ามเนื้ออ่อนแรง รีบพบแพทย์ทันที และควรดูแลรักษาความสะอาดในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน

ทั้งนี้ โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด เชื้อจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง แผล และอุจจาระของผู้ป่วย หรือเกิดจากการไอ จามรดกัน หลังได้รับเชื้อ 3-6 วัน จะมีไข้ เกิดจุดหรือผื่นแดงที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม ฝ่ามือ ฝ่าเท้า อาจมีอาการเจ็บปาก น้ำลายไหล อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติ ภายใน 7-10 วัน แต่หากพบอาการรุนแรง เช่น มีไข้สูง ซึม ชัก อาเจียนบ่อย หอบเหนื่อย แขน ขาอ่อนแรง ต้องรีบพาเด็กไปพบแพทย์ทันที

 

 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code