“หยุด” ทำร้าย “ยุติ” ความรุนแรง ต้องเริ่มแก้ที่ “สังคม”

Shares:
QR Code :
QR Code