หยุด ความรุนแรงในเพศหญิง

           เพราะสตรีถูกกดขี่ ขูดรีด และทารุณ จึงเป็นที่มาของวันสตรีโลกที่ต้องการให้ผู้หญิงได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย จากความรุนแรง และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ วันนี้เองมีกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงมาฝากค่ะ…

         โดยมีเวที Women’s Voices พูดและฟังเรื่องราวของผู้หญิงหลากหลายประเด็น พร้อมร่วมเต้นรณรงค์เพลง break the chain ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง พร้อมทั้งภายเผยแพร่ทั่วโลก…เชิญผู้สนใจเข้าร่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ติดตามข้อมูลได้ที่ : https://www.facebook.com/OneBillionRisingThailand

                /data/content/23348/cms/inrsuvz13579.jpg

           หยุด!! กระทำร้ายเพศหญิงด้วยความรุนแรง เครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “หนึ่งพันล้านเสียง ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง” ในวันสตรีสากล เสาร์ที่ 8 มีนาคม 57 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ. สวนสันติชัยปราการ

           โดยมีกิจกรรมเวที Women’s Voices พูดและฟังเรื่องราวของผู้หญิงหลากหลายประเด็น พร้อมร่วมกันเต้นแสดงพลังในเพลง Break the Chain ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง พลังดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก

           ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ : https://www.facebook.com/OneBillionRisingThailand

 

 

          ที่มา : เฟสบุ๊คหนึ่งพันล้านเสียง ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง One Billion Rising Thailand

 

Shares:
QR Code :
QR Code