หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย ครั้งที่ 9

หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สานพลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้ ครั้งที่ 9 พร้อมยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงสาธารณสุข ด้าน “การบริหารจัดการอุบัติเหตุทางถนน สู่มาตรฐานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุ ทางม้าลายที่ปลอดภัย และสวมหมวกนิรภัยซ้อนท้ายจักรยานยนต์” โดยมี นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้แทนรับมอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=314665

Shares:
QR Code :
QR Code