หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย ครั้งที่ 8

1-หยุดสูญเสียหยุดรถครั้งที่8

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้ ครั้งที่ 8 พร้อมยื่นข้อเสนอต่อผู้แทนกระทรวงมหาดไทย การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ด้าน คน รถ ถนนและบริเวณทางม้าลาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=311912

Shares:
QR Code :
QR Code