หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย ครั้งที่ 3

featured

เมื่อวันที่ 21 เมษายน คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรมรณรงค์ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 3 พร้อมจัดกิจกรรมเสวนารณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงวทางม้าลาย ด้วยการลดความเร็วเขตชุมชนและชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้าม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3vB0PEb

Shares:
QR Code :
QR Code