หยุดตีตรา คนไข้สะเก็ดเงิน เพราะไม่ติดต่อ

ที่มา : กรมการแพทย์


แพทย์ชี้ “หยุดตีตรา คนไข้สะเก็ดเงิน” เพราะไม่ติดต่อ thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ชี้ “หยุดตีตรา คนไข้สะเก็ดเงิน” เพราะเป็นโรคไม่ติดต่อ รักษาได้ แม้ไม่หายขาด ควรให้กำลังใจ และช่วยเหลือได้ตามความจำเป็น


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีคือวันสะเก็ดเงินโลก โดยจุดประสงค์เพื่อเป็นวันรณรงค์ให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินว่าเป็นโรคไม่ติดต่อสามารถรักษาได้แม้ไม่หายขาด การรักษาเพื่อบรรเทาให้อาการสงบลง และควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆ ที่ทำให้เกิดอาการ ดังนั้น เมื่อผู้ป่วยมีอาการกำเริบควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อควบคุมอาการให้สงบลงโดยเร็ว สิ่งสำคัญคือสภาวะจิตใจของผู้ป่วย สังคมจึงต้องเรียนรู้ร่วมกันว่า โรคสะเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ตามปกติ จึงควรให้กำลังใจ และช่วยเหลือได้ตามความจำเป็น


แพทย์หญิงมิ่งขวัญ  วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคสะเก็ดเงินเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และมีปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมกระตุ้นทำให้เกิดอาการ โดยจะมีผื่นขึ้นตามผิวหนัง เล็บ บางรายอาจเกิดการอักเสบของเอ็นและข้อร่วมด้วย ผู้ป่วยแต่ละรายมีอาการแสดงของโรคแตกต่างกันทั้งขนาดของผื่น และความรุนแรงของโรค ที่พบบ่อยคือ ผิวหนังเป็นปื้นแดง ลอกเป็นขุย เป็นๆ หายๆ ผู้ป่วยจะมีอาการแบบเฉียบพลัน หรือมีอาการอักเสบเรื้อรังได้ โรคสะเก็ดเงินพบได้น้อยในเด็ก อาจเป็นเพราะปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการมีไม่มาก แต่เมื่อเกิดอาการแล้วควรพบแพทย์เพื่อดูแลรักษาให้อาการของโรคสงบลง นอกจากนี้ผู้ป่วยต้องหลีกเลี่ยงภาวะพฤติกรรมที่อาจกระตุ้นให้เกิดอาการซ้ำขึ้นอีก เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ความเครียด ความวิตกกังวลต่างๆ ตลอดจนการสัมผัสสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองทางผิวหนัง เช่น สารเคมีจากน้ำยาทำความสะอาด การกระทบกระแทก แมลงสัตว์กัดต่อย การแกะเกา การรับประทานอาหารบางชนิด ตลอดจนยาประเภทต่างๆ ทั้งยาสมุนไพร และยาแผนปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินมีข้อควรระวังมาก และได้รับความทุกข์ทรมานจากโรค ถ้าสังคมไม่เข้าใจเกิดความรังเกียจ จะเพิ่มความทุกข์ใจ อาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงควรสร้างความเข้าใจและเห็นใจไม่ตีตราว่าเป็นโรคสังคมรังเกียจ

Shares:
QR Code :
QR Code