หยุดการคุกคามทางเพศ

ที่มา: เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง


หยุดการคุกคามทางเพศ  thaihealth


แฟ้มภาพ


พฤติกรรมแบบไหนบ้าง ที่เป็นการคุกคามทางเพศ? การกระทําาหรือการแสดงออกที่จัดว่าเป็นการคุกคามทางเพศมีได้หลายรูปแบบ ดังนี้


1)   การคุกคามด้วยสายตา หรือท่าทาง เช่น จ้องมอง ร่างกาย  ใช้สายตาแทะโลม  ทําาท่าทางเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอวัยวะเพศ  ความต้องการทางเพศ  หรือการร่วมเพศ


2)    การคุกคามด้วยวาจา เช่น ผิวปากใส่ พูดแซว พูดเกี้ยวพาราสี พูดแบบหมาหยอกไก่ พูดสองแง่สองง่าม พูดตลกลามก  หรือชวนพูดคุยในลักษณะที่ทําาให้คนฟังอึดอัด เช่น ซักไซร้เรื่องส่วนตัว พูดพาดพิงถึงรูปร่างหน้าตาและการแต่งกาย ชวนพูดคุยเรื่องเพศ ทั้งที่พูดลอย ๆ ให้ได้ยิน หรือพูดกับผู้ที่ตกเป็นเป้าโดยตรง


3)  การคุกคามทางร่างกาย   มีหลายระดับความรุนแรง  ตั้งแต่การแตะเนื้อต้องตัว  แต๊ะอั๋ง  ลูบไล้  โอบ กอด หอม ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสถูไถ รวมทั้งการเดินตาม  สะกดรอยตาม  โชว์อวัยวะเพศ สําาเร็จความใคร่ให้ผู้อื่นเห็น  หรืออาจรุนแรงจนถึงขั้นพยายามข่มขืน หรือข่มขืน


4) การคุกคามผ่านช่องทางการสื่อสาร หรือทําาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่น่าอึดอัดในเรื่องเพศ เช่น แอบถ่าย ภาพผู้โดยสารคนอื่น  ถ่ายภาพช้อนใต้กระโปรงหรือหน้าอก เปิดรูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือภาพยนตร์ลามกอนาจารบนโทรศัพท์มือถือให้คนข้าง ๆ เห็น


การคุกคามทางเพศอาจเกิดอย่างโจ่งแจ้งและสังเกตเห็นได้ง่าย  แต่บ่อยครั้ง ผู้คุกคามมักทําทีเป็นไม่ตั้งใจ  ฉวยโอกาสในช่วงที่มีผู้โดยสารเบียดเสียด  หรือเลือกกระทําาในมุมอับ  และผู้ถูกคุกคามอาจรู้สึกตกใจ  หรือกลัวจนไม่กล้าเปล่งเสียง ไม่กล้าบอกพนักงาน หรือย้ายตัวเองออกจากจุดที่เกิดเหตุ  ในกรณีเช่นนี้  การที่คนรอบข้างจะบอกได้ว่าพฤติกรรมที่เห็นเป็นการคุกคามทางเพศหรือไม่ จึงต้องอาศัยการสังเกตอย่างถี่ถ้วน


จุดสังเกตสําาคัญที่จะช่วยชี้ชัดว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคือการคุกคามทางเพศ คือ ผู้ที่ตกเป็นเป้าของพฤติกรรมนั้น ๆ มีท่าทีอึดอัด ไม่พอใจ หรือหวาดกลัว  หากสังเกตเห็นท่าทีดังกล่าว  ให้เชื่อได้ว่าพฤติกรรมที่เห็นคือการคุกคามทางเพศ  ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถูกกระทําาเป็นเด็กเล็ก ผู้โดยสารที่เผลอหลับ หรือไม่รู้ตัวว่ากําาลังถูกคุกคาม ในกรณีอย่างหลังนี้ ยิ่งต้องอาศัยการสอดส่องดูแลเอาใจใส่ของคนรอบข้างและพนักงานเป็นสําาคัญ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ