หม่ำไขมัน-เค็มสูงเสี่ยงพิการ ตายไว

          โรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค อันได้แก่ ความเครียด การสูบบุหรี่จัด อ้วนจากการรับประทานอาหารไขมันสูง อาหารที่มีรสเค็ม และการที่ไม่ออกกำลังกาย


/data/content/24240/cms/e_gikoprwx5678.jpg


         รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผอ.ร.พ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น เผยว่าโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เป็นสาเหตุที่สำคัญอันดับ 1 ของการเสียชีวิตในเพศหญิง และอันดับ 2 ในเพศชาย ผู้ป่วยจะมีปัญหาด้านการพูด การสื่อสาร และร้อยละ 30 ของผู้ป่วยจะมีความพิการต้องดูแลช่วยเหลือจากผู้อื่นตลอดชีวิต และพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไปพบมีความดันโลหิตสูง


/data/content/24240/cms/e_cfjluvy13679.jpg


         "การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันสามารถลดอัตราการตายและความพิการของผู้ป่วยได้ด้วยการรักษาดูแลโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการรับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการตีบตันเฉียบพลันไม่เกิน 4 ช.ม. และการรับยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันไม่เกิน 48 ช.ม. โรคดังกล่าวป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค อันได้แก่ ความเครียด การสูบบุหรี่จัด อ้วนจากการรับประทานอาหารไขมันสูง อาหารที่มีรสเค็ม และการที่ไม่ออกกำลังกาย"


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ