‘หมู่บ้าน OTOP นววิถี’ ต้นแบบการรณรงค์เลิกเหล้า-บุหรี่

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


'หมู่บ้าน OTOP นววิถี' ต้นแบบการรณรงค์เลิกเหล้า-บุหรี่ thaihealth


จังหวัดพิษณุโลก เปิดหมู่บ้าน OTOP นววิถี ต้นแบบการรณรงค์เลิกเหล้า เลิกบุหรี่


ศาลาร่วมใจบ้านหัวแท หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานพิธี เปิดหมู่บ้าน OTOP นววิถีและมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่มีหัวใจหินเลิกเหล้าเข้าพรรษา สำหรับชุมชนบ้านหัวแท หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง ได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านต้นแบบของประเทศไทย ในการรณรงค์เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ จำนวน 42 คน และเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างชุมชนแห่งการท่องเที่ยว ให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวในชุมชน สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนกระจายสู่ชุมชน โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถยกระดับสู่การจำหน่ายในชุมชนได้ สร้างตลาดชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าหมู่บ้านพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้พร้อมขายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวให้มีการหมุนเวียนและกระจายตัวของรายได้เพิ่มขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code