หมาแมวฉีดวัคซีนโรคกลัวน้ำฟรี

 

จังหวัดสุรินทร์ ชวนคนรักสัตว์ พาหมาแมวไปฉีดวัคซีนโรคกลัวน้ำฟรี

นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ว่า สุนัขและแมวที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน เป็นสาเหตุสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า หากคนถูกสุนัขหรือแมวที่มีเชื้อโรคนี้กัด หรือ ข่วน ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตทุกราย กรมควบคุมโรคผนึกกำลังกับกรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงร่วมมือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 คาดอีก 7 ปีข้างหน้า ทุกประเทศต้องปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ซึ่งมีสุนัขและแมวเป็นพาหะนำโรค หากถูกกัดหรือข่วน เชื้อไวรัสที่ออกมากับน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายคน ต้องรีบล้างแผลด้วยสบู่ และน้ำสะอาดให้ลึกถึงก้นแผล และใส่ยาฆ่าเชื้อโรค เช่น เบตาดีน แล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที ซึ่งองค์การอนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ รวมทั้งประเทศไทยตั้งเป้าหมายว่าต้องกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี 2563 หรือ อีก 7 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขหรือแมว และเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถนำสัตว์เลี้ยงอายุ 2 เดือน ขึ้นไป ไปฉีดวัคซีนได้ฟรีที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือ ที่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code