หมั่นดูแลสัตว์เลี้ยง ป้องกันโรคระบาดหน้าฝน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์ 


หมั่นดูแลสัตว์เลี้ยง ป้องกันโรคระบาดหน้าฝน thaihealth


แฟ้มภาพ


ปศุสัตว์สุราษฎร์ธานี เตือนเกษตรกรหมั่นดูแลสัตว์เลี้ยงป้องกันโรคระบาดหน้าฝน


นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนสัตว์เลี้ยงจำนวนมากจะมีสุขภาพอ่อนแอ เกษตรกรจึงควรหมั่นสังเกตและระมัดระวังสัตว์ไม่ให้เป็นโรคหวัด ซึ่งจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในฤดูฝน บางวันฝนตกหนักสลับร้อนจัด สัตว์จะอ่อนแอและติดเชื้อโรคระบาดได้ง่าย ดังนั้น เกษตรกรจึงควรจัดเตรียมน้ำ อาหาร และวิตามินให้สัตว์กินเสริม และทำวัคซีนป้องกันโรคไว้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคสัตว์ที่มักมากับหน้าฝนนั้น ในสัตว์ต่างชนิดก็มักจะเป็นโรคที่แตกต่างกันออกไป เช่น ในโค กระบือ แพะ แกะ มักมีปัญหาเรื่องท้องอืด ท้องเสีย จากการกินหญ้าอ่อนเข้าไปเป็นจำนวนมาก และยังมีโรคหวัด โรคปอดบวม โรคคอบวม โรคปากและเท้าเปื่อย ส่วนสุกรต้องระวังโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคพีอาร์อาร์เอส  ดังนั้น เกษตรกรจึงควรหมั่นสังเกตอาการของสัตว์ที่เลี้ยง ถ้าพบมีอาการ มีไข้ ซึม ปัสสาวะสีแดง ให้รีบแจ้งปศุสัตว์จังหวัด หรือปศุสัตว์อำเภอ หรือสัตวแพทย์ใกล้บ้านโดยด่วน


ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โดยทั่วไปเมื่อโค กระบือ แพะ แกะ และสุกรป่วย จะแสดงอาการผิดปกติที่เกษตรกรสามารถสังเกตได้ คือ ซึม เบื่ออาหาร หากเป็นโค-กระบือ จะมีขี้ตา หายใจลำบาก มีขี้มูก ไอ หรือจาม หรือท้องเสีย นอกจากนี้ อาจมีการแท้งลูกได้ ในเบื้องต้นสัตว์เคี้ยวเอื้องมักจะไม่มีการเคี้ยวเอื้อง จมูกเปียกแฉะ หรือแห้งผิดปกติ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม หนังไม่สั่นไล่แมลง เกษตรกรจึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลปศุสัตว์ของตนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยต้องดูแลในเรื่องของการจัดการโรงเรือน หรือคอกสัตว์ที่ดี มีหลังคาป้องกันฝน ลม และละอองฝนได้เป็นอย่างดี หรือจัดเตรียมสถานที่ที่ให้สัตว์สามารถหลบฝนได้ มีการจัดเตรียมน้ำ อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ให้พร้อม เพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพสัตว์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายๆ และที่สำคัญควรทำวัคซีนแต่ละชนิด ให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละชนิดสัตว์อีกด้วย


ทั้งนี้ ภายหลังจากฝนตกติดต่อกันหลายๆ วัน บางพื้นที่อาจประสบปัญหาน้ำท่วมขัง เกษตรกรเองก็ต้องดูแลรักษาร่างกาย เมื่อเจ็บป่วยก็ต้องรับประทานยา และวิตามินเสริมบำรุงร่างกายให้แข็งแรง หากต้องลงในพื้นที่น้ำท่วมขังเกษตรกรต้องสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส หรือโรคฉี่หนู ซึ่งเป็นโรคสัตว์ติดคนที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้

Shares:
QR Code :
QR Code