หมอเผยพบเด็กเมืองเสี่ยงอ้วนสูง

/data/content/25114/cms/e_acgijnrxyz28.jpg


          หมอเผยพบเด็กเมืองเสี่ยงอ้วนสูง


          เมื่อวันที่ 21 ก.ค. นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติ ด้านการจัดการลดปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนของกรมอนามัย ปี 55 พบว่า เด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วน ร้อยละ 17 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 46 ที่พบเด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วนร้อยละ 13.6 ซึ่งโรคอ้วนจะส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระบบทางเดินหายใจ คือ หยุดหายใจขณะหลับเนื่องจากร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่ขณะนอนหลับ และปัญหาเกี่ยวกับกระดูกทำให้ปวดหัวเข่า ข้อเท้า กระดูกงอและขาโก่ง


          นพ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายให้เด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วนต่ำกว่าร้อยละ 15 ภายในปี 60 และผลจากการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ในภาคการศึกษาที่ 2 ภาพรวมของประเทศพบว่าลดลงเหลือร้อยละ 8.6 แต่ในระดับจังหวัด และอำเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองยังพบว่ามีภาวะอ้วนสูงถึงร้อยละ 20 ดังนั้นการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะอ้วน จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคอ้วนในเด็กมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกกำลังกายใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์ เล่นเกม และคอมพิวเตอร์ เกินกว่าวันละ 2 ชั่วโมง ส่งผลให้เด็กไทยมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทุกปี


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code