หมอเด็กห่วงปัญหาบ้านเมืองกระทบต้นทุนชีวิตเด็ก

ทั้งก้าวร้าว รุนแรง ไม่ใช้เหตุผลแก้ปัญหา

หมอเด็กห่วงปัญหาบ้านเมืองกระทบต้นทุนชีวิตเด็ก 

หมอเด็กห่วงสถานการณ์การเมืองกระทบต้นทุนชีวิตเด็กไทย ชี้แค่ 3-6 เดือน เปลี่ยนพฤติกรรมได้ สร้างเด็กสายพันธุ์ใหม่ ก้าวร้าว รุนแรง ไม่ใช้เหตุผลแก้ปัญหา เห็นกฎหมู่เป็นเรื่องถูก ไม่เคารพกฎกติกาสังคม แนะผู้ปกครองต้องดูแลใกล้ชิด 

 

            นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองต่อเด็กและเยาวชนว่า ที่ผ่านมามีการควบคุมสื่อที่มีความรุนแรงเพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบ แต่ข่าวสารปัจจุบันรวมทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่เด็กและเยาวชนได้พบเห็นจากประสงการณ์ตรง ถือเป็นความรุนแรงที่จะกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมของเด็กโดยตรง ซึ่งยิ่งกว่าความรุนแรงที่ได้รับจากสื่อทั่วไป

 

            การใช้วาจาที่ก้าวร้าว เร้าอารมณ์ ท้าทาย แสดงท่าทางขาดสติ หรือการไม่เคารพกฎหมาย ใช้ความรุนแรงต่อกัน กระทบต่อต้นทุนชีวิตของเด็กหลายด้าน โดยเฉพาะเด็กที่มีต้นทุนชีวิตต่ำ มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นในตนเองจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ซึ่งเกิดขึ้นได้ในเด็กทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กถึงเด็กโต ขึ้นอยู่กับเด็กได้รับรู้และซึมซับสิ่งที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด อาจจะใช้เวลาเพียง 3-6 เดือนเท่านั้นที่พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับต้นทุนชีวิตว่าเข้มแข็งเพียงใดนพ.สุริยเดว กล่าว

 

            นพ.สุริยเดว กล่าวต่อว่า ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้เด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมดังนี้ 1.ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 2.ไม่เคารพกฎกติกาของบ้านเมือง สังคม เกิดความหวาดผวาสังคม ไม่ไว้วางใจกัน มองโลกในแง่ร้าย คิดจับผิดเพียงอย่างเดียว 3.ยอมรับความรุนแรงว่าเป็นเรื่องปกติ คิดว่ากฎหมู่สามารถอยู่เหนือกฎหมายได้ หากมีพวกมากกว่าก็สามารถเอาชนะหรือทำสิ่งที่ต้องการได้ 4.ขาดความเมตตาต่อเพื่อมนุษย์ ขาดความมีจิตอาสา ซึ่งจะทำให้เด็กไม่สามารถให้อภัยได้

 

            ขณะนี้เด็กกำลังขาดแบบอย่างที่ดีของสังคม เพราะเห็นแต่ภาพความขัดแย้ง การใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา ทั้งในและนอกจอ ซึ่งหากเด็กขาดต้นทุนที่ดี และเห็นแต่การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม จะทำให้สังคมเกิดเด็กสายพันธุ์ใหม่ มีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา เมื่อให้ความสำคัญว่าสื่อรุนแรงมีผลต่อเด็ก การรับข่าวและสถานการณ์การเมืองก็ทำให้เกิดความรุนแรงได้เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ปกครองจำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนพ.สุริยเดว กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าว สสส.

 

 

Update:19-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code