หมอฟัน รวมพลังวิ่งปลุกกระแส Gen Z

ที่มา: MGR Online 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


หมอฟัน รวมพลังวิ่งปลุกกระแส Gen Z  thaihealth


สสส. ผนึกทันตแพทย์ จัดทัพทันตแพทย์นักวิ่ง600กว่าคน ปลุกกระแสGen Zไม่สูบ รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่สวยเบญจกิติแผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรม NONO “ฟัน” Run 2016 : Keep Running..No Smoking ประกาศยืนยันเป็นกระต่ายขาเดียวเลือกที่จะไม่สูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 โดยผู้ร่วมวิ่งกว่า 600 คน


โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า วันงดสูบบุหรี่โลกที่จะถึงในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ สสส. และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันรณรงค์“ Gen Z Gen STRONG :ไม่สูบ”เพื่อปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของยาสูบ สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชนGeneration Z (เกิดตั้งแต่ปี2540เป็นต้นไป)เพื่อป้องกันเยาวชนไม่เริ่ม ไม่ลองสูบบุหรี่ตลอดชีวิตซึ่งการวิ่งออกกำลังกาย ช่วยให้ทุกชีวิตมีสุขภาพดีแล้ว ยังช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยจากงานวิจัยของ ดร.เอเดรียน เทย์เลอร์ ศาสตราจารย์ด้านการออกกำลังกายและสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยเอ็กเซ็ตเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้วิเคราะห์รายงาน 12 ฉบับว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างการออกกำลังกายกับการเลิกสูบบุหรี่ พบว่า การออกกำลังกายเพียง 5 นาที ทำให้ผู้ที่ติดบุหรี่เอาชนะความอยากบุหรี่ได้ดังนั้นคนที่อยากเลิกบุหรี่ควรหันมาวิ่งออกกำลังกายควบคู่กับการเลิกด้วยวิธีต่างๆ


ทพ. ดร. ณัฐวุธ แก้วสุทธา ประธานแผนงาน 5 แกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่าสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทยในช่วง 24 ปี ที่ผ่านมา (ปี2534–2558) พบว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงจาก12.2 ล้านคนในปี 2534 เป็น10.9 ล้านคนในปี 2558 ในจำนวนนี้เป็นเยาวชน Gen Z มีอายุ 15-18ปี หมอฟัน รวมพลังวิ่งปลุกกระแส Gen Z  thaihealthจำนวน 3.1แสนคนโดยตั้งแต่เริ่มมีการรณรงค์องค์กรวิชาชีพสาธารณสุขเพื่อควบคุมการใช้ยาสูบในเยาวชน สถิติของการสูบบุหรี่ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 ทั่วประเทศ ที่สำรวจล่าสุด พบว่า มีผู้สูบ หรือเคยสูบบุหรี่ราว 1-2 % น้อยกว่าการสำรวจเมื่อ 5-6 ปี ที่อยู่ที่ 4 % หรือลดลงประมาณ 1 เท่าซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังเจตคติให้ทันตบุคลากรทั่วประเทศเป็นต้นแบบในการควบคุมการบริโภคยาสูบ


“ปัจจุบันกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่มีรูปแบบใหม่ที่ใช้หลอกลวงวัยรุ่นให้ตกเป็นนักสูบหน้าใหม่ การสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2557 มีเยาวชนเริ่มเป็นนักสูบหน้าใหม่ 200,000 คน ผู้ติดบุหรี่โดยส่วนใหญ่เริ่มสูบก่อนอายุ19ปีดังนั้นหากเราสามารถช่วยกันป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า19 ปี ไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ ก็จะช่วยหยุดการเติมนักสูบบุหรี่หน้าใหม่เข้าสู่วงจร การสูบ การป่วย และการตายจากบุหรี่ เพราะเมื่อเด็กไทยที่เริ่มสูบและติดแล้ว มีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้นที่สามารถเลิกได้ ส่วนอีกร้อยละ 73 จะติดไปตลอดชีวิต” ทพ.ดร.ณัฐวุธ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code