หมวกกันน็อก สมองไม่น็อก ความดีที่คุณทำได้

หมวกกันน็อก

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2566 ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ.งามดูพลี กรุงเทพฯ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กรุงเทพมหานครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่ายจัดงานเสวนา “Kick off “หมวกกันน็อก…สมองไม่น็อก #ความดีที่คุณทำได้”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=340086

Shares:
QR Code :
QR Code