หน้าร้อน ระวังกินน้ำแข็งปนเปื้อนจุลินทรีย์

          สาธารณสุขจังหวัดเลย เตือนผู้บริโภคระวังการบริโภคน้ำแข็ง ไอศกรีม ช่วงหน้าร้อน ที่อาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์


หน้าร้อน ระวังกินน้ำแข็งปนเปื้อนจุลินทรีย์ thaihealth          นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังการบริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม ในช่วงหน้าร้อน เพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่าย อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และโรคอุจจาระร่วง จากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน ได้แก่ เครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ


          ทั้งนี้ หากเป็นน้ำดื่มควรเลือกภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิท ไม่รั่วซึม ไม่มีรอยสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้น้ำที่อยู่ในภาชนะต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่น รส ที่ผิดปกติ หากเป็นน้ำแข็งหลอดบรรจุถุง ควรมีรายละเอียดบนฉลากครบถ้วน สำหรับน้ำแข็งหลอดที่ตักขายตามร้านค้า ควรสังเกตสถานที่เก็บและภาชนะบรรจุน้ำแข็งต้องถูกสุขลักษณะ ไม่มีการใส่น้ำแข็งปนกับอาหารอื่น ก้อนน้ำแข็งเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าต้องใส สะอาด ปราศจากเศษฝุ่นละอองปนเปื้อน และไอศกรีม ภาชนะบรรจุต้องสะอาดและปิดสนิท ไม่ฉีกขาด ไอศกรีมไม่รั่วซึมออกมา ส่วนไอศกรีมประเภทตักขาย ต้องไม่มีสี กลิ่น รส ที่ผิดปกติ ไม่เหลวและไม่มีลักษณะเหมือนเคยละลายมาแล้ว นอกจากนี้ ต้องดูลักษณะของผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย เล็บมือ และภาชนะใส่ไอศกรีมต้องสะอาด


          หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะดำเนินการตามกฎหมายทันที ถ้าเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และถ้าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


          ผู้บริโภคที่พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัย สามารถร้องเรียนได้ที่ งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โทร.0 4281 2745, 0 4281 2754 ต่อ 108 ในวันเวลาราชการ หรือที่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง


 


 


          ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code