หน้ากากเปลือยจัดอบรมละคร ปูทางสร้างละครเวที

การปูพื้นฐานการแสดงและเขียนบทแก่เด็กและเยาวชน

 

            หน้ากากเปลือยแผนเยาวชนจัดกิจกรรมละครสำหรับเยาวชน ในทุกช่วงของการปิดเทอม ซึ่งในเดือนตุลาคม 2551 นี้ ก็เป็นอีกครั้งที่จะมีการจัดค่ายอบรมพื้นฐานละครสำหรับเยาวชน โดยในครั้งนี้จะมีการปูกระบวนการนำไปสู่การสร้างละครเวที เรื่อง “เจ้าชายหอยสังข์” สำหรับผู้เข้าอบรมที่เป็นเด็กชั้นประถม และเรื่อง midterm…กลางเทอมรัก ลองพักหัวใจ” สำหรับผู้เข้าอบรมที่เป็นเยาวชนมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยละครทั้งสองเรื่องจะจัดแสดงในช่วงเดือนธันวาคม 2551

 

            สำหรับการอบรมพื้นฐานละครสำหรับเยาวชนนั้นจะเป็นการปูพื้นฐานการละครทั้งด้านการแสดงและเขียนบท โดยมีการออกแบบหลักสูตรให้บูรณาการกัน ตลอด 10 วันของการอบรมดังนี้

 

 

            จันทร์ที่              6 ตุลาคม 51       สนุกกับการสร้างสรรค์ละครด้วยร่างกาย

 

            อังคารที่             7 ตุลาคม 51       สนุกกับการสร้างสรรค์ละครด้วยเสียง

 

            พุธที่                  8 ตุลาคม 51       สนุกกับการสร้างสรรค์ละครด้วยการใช้พื้นที่

 

            พฤหัสบดีที่          9 ตุลาคม 51       สนุกกับการสร้างสรรค์ละครด้วยการใช้อุปกรณ์

 

            ศุกร์ที่                10 ตุลาคม 51      สนุกกับการสร้างสรรค์ละครด้วยการใช้หน้ากาก

 

            จันทร์ที่              13 ตุลาคม 51      สนุกกับการสวมบทบาทตัวละครในสถานการณ์ต่างๆ

 

            อังคารที่             14 ตุลาคม 51      สนุกกับการสวมบทบาทตัวละครจากวรรณกรรมเยาวชน

 

            พุธที่                  15 ตุลาคม 51      สนุกกับการสร้างสรรค์ละคร

                                                            โดยบูรณาการองค์ประกอบทั้งหมด 1

 

            พฤหัสบดีที่          16 ตุลาคม 51      สนุกกับการสร้างสรรค์ละคร

                                                            โดยบูรณาการองค์ประกอบทั้งหมด 2

 

            ศุกร์ที่                17 ตุลาคม 51      นำเสนอผลงานละคร

 

 

            การอบรมจะจัดขึ้น ที่โรงละครหน้ากากเปลือย ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า ข้างรถไฟฟ้าพญาไท โดยหลักสูตรสำหรับเด็กประถมจะอบรมตั้งแต่เวลา 9.00 น ถึง 16.00 น ค่าสมัคร 1,950 บาท และหลักสูตรสำหรับเยาวชนมัธยมถึงอุดมศึกษาตั้งแต่ 13.00 น ถึง 16.00

 

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายหน้ากากเปลือย

 

 

update 28-08-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ