หน่วยงานเมืองตักศิลาผนึกกำลังออกตรวจเข้มข้น

หน่วยงานเมืองตักศิลาผนึกกำลังออกตรวจเข้มข้น จัดระเบียบสถานประกอบการสุราอย่างต่อเนื่อง

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาจังหวัดมหาสารคามได้มีการออกตรวจและจัดระเบียบสถานประกอบการสุราย่าน อบต.เกิ้งซึ่งมีร้านค้าจำหน่ายสุราและสถานบันเทิงที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และในครั้งนี้ได้มีการประสานความร่วมมือผนึกกำลังในการออกตรวจของหน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น สรรพสามิต ตำรวจ สาธารณสุขจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดรวมถึงประชาคมงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ทุกร้านค้าและสถานบันเทิงได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

โดยออกการออกตรวจเริ่มตั้งแต่เวลา 22.00 น.เจ้าหน้าและภาคเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมจำนวนกว่า 60 คนในครั้งนี้เป็นการตรวจเพื่อตักเตือนพร้อมทั้งการให้คำแนะนำต่างๆ กับทางสถานประกอบการ ที่พบเห็นการละเมิดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของป้ายการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องตาม พรบ.ได้มีการแจ้งเตือนและให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกสถานประกอบการ เป็นเรื่องหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามได้ให้ความสำคัญ เพื่อที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเยาวชนและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง พร้อมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี  ซึ่งจะทำให้เมืองตักศิลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าอยู่ที่สุดต่อไปในอนาคต

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน โดย ประชาคมงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม
Shares:
QR Code :
QR Code