หนุนเร่งปราบบ่อนพนัน หวั่นซ้ำเหตุต้นตอแพร่โควิด

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


หนุนเร่งปราบบ่อนพนัน หวั่นซ้ำเหตุต้นตอแพร่โควิด thaihealth


สสส. – ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาฯ หนุนตำรวจเร่งปราบปรามบ่อนการพนันทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุม หวั่นเกิดเหตุซ้ำรอยต้นตอการแพร่ของโควิด-19


หนุนเร่งปราบบ่อนพนัน หวั่นซ้ำเหตุต้นตอแพร่โควิด thaihealth


นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า สสส. ตระหนักถึงปัญหาการพนันที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาวะ หนี้สิน ความยากจน ตลอดจนปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ สอดคล้องกับการที่องค์การอนามัยโลกได้ระบุให้พฤติกรรมเสพติดพนันเป็นโรคจิตเวช กลุ่มความผิดปกติเกี่ยวกับจิต พฤติกรรม หรือพัฒนาการทางระบบประสาท เช่นเดียวกับการติดเกม ติดสารเสพติด


ดังนั้น สสส. จึงริเริ่มพัฒนาจัดตั้งกลุ่มแผนงานลดปัญหาจากการพนันมาตั้งแต่ปี 2553 โดยสนับสนุนให้ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (CGS) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์วิชาการ ศึกษา วิจัยเรื่องการพนันที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการผลักดันนโยบาย วางแผนลดผลกระทบ หรือจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการพนัน


หนุนเร่งปราบบ่อนพนัน หวั่นซ้ำเหตุต้นตอแพร่โควิด thaihealth


ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน กล่าวว่า การพนันเป็นการเสพติดเช่นเดียวกับการดื่มสุราและการเสพยาเสพติด เมื่อติดพนันก็จะทนไม่ไหว ต้องหาทางเล่นการพนัน มากกว่านั้นคือ การพนันมีลักษณะบางอย่างที่พ่วงด้วยกิจกรรมทางสังคม มีการเล่น มีการพูดคุย มีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ดังนั้น คนติดพนันกลุ่มหนึ่งจึงลักลอบเล่นการพนัน ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเสี่ยงติดโรค เสี่ยงโดนจับ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งหันไปเล่นการพนันออนไลน์


ดร.นวลน้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบวนการลักลอบข้ามพรมแดนมีมาโดยตลอด ทั้งในช่วงเปิดด่านและปิดด่าน ผู้ลักลอบข้ามแดนเข้าไทยมีทั้งชาวเมียนมาที่ต้องการเข้ามาทำงานในไทยและคนไทยที่ไม่อยากถูกกักตัว 14 วัน โดยส่วนหนึ่งของคนไทยกลุ่มนี้เป็นนักพนันและผู้ที่ทำงานในสถานคาสิโน เช่น หญิงไทยที่ลักลอบเข้าออกชายแดนผ่านช่องทางธรรมชาติโดยข้ามแม่น้ำสายเพื่อไปทำงานที่ประเทศเมียนมา


แต่ต่อมาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 นับสิบคน บวกกับการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในหลายจังหวัด กลายเป็นสถานที่แพร่เชื้อโรคในหมู่คนไทยหลายจังหวัด ทำให้ปัญหาการพนันกับโควิด-19 กลายเป็นประเด็นทางสังคมอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงเวลานี้ตำรวจจึงควรกวดขันจับกุมบ่อนพนัน เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ส่วนในระยะยาวควรดำเนินการให้มีคณะกรรมการลดผลกระทบจากการพนัน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพนัน


หนุนเร่งปราบบ่อนพนัน หวั่นซ้ำเหตุต้นตอแพร่โควิด thaihealth


ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ นักวิจัยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน กล่าวว่า บริษัทให้คำปรึกษาด้านการพนันคาดการณ์รายได้โดยรวมของอุตสาหกรรมการพนันโลก ในปี 2020 จะลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.5 แต่ถ้าดูเฉพาะการพนันออนไลน์ บริษัทวิจัยแห่งหนึ่งพยากรณ์ว่า ตลาดการพนันออนไลน์โลกจะขยายตัวมากขึ้นร้อยละ 13 กรณีประเทศไทยการพนันออนไลน์มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น นักพนันกลุ่มหนึ่งเพิ่งเล่นพนันออนไลน์ครั้งแรก เพราะมาตรการประกาศปิดพื้นที่เล่นการพนัน ทั้งสนามมวย สนามชนไก่ สนามชนวัว และอื่น ๆ


เนื่องจากพื้นที่เล่นการพนันเป็นพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย แต่ในที่สุดพบว่า คนติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มคนไทยที่ไปทำงานในคาสิโนชายแดนที่ลักลอบเข้าประเทศผ่านเส้นทางธรรมชาติ และไม่กักตัว กระทั่งเชื่อมโยงมายังหลายจังหวัดในภาคกลาง โดยเฉพาะภาคตะวันออก พบคนติดโควิด-19 จากการไปเล่นพนันในบ่อนเถื่อน


“ขอสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเอาผิดกับผู้ลักลอบเปิดบ่อนพนันทุกแห่งอย่างจริงจัง และไม่ใช่แค่จังหวัดที่เกิดการระบาดเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย หลังหลักฐานชี้ชัดว่าบ่อนพนันผิดกฎหมายคือต้นตอการระบาดของโควิด-19” ดร.ณัฐกร กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code