หนุนเร่งฉีดวัคซีนนักเรียน นักศึกษา ช่วยควบคุมโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


หนุนเร่งฉีดวัคซีนนักเรียน นักศึกษา ช่วยควบคุมโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพ thaihealth


สถาบันยุวทัศน์ฯ-สสส. หนุนเร่งฉีดวัคซีนนักเรียน นักศึกษา รมช.สธ. ยันจัดสรรวัคซีนครบทุกกลุ่ม ชี้ ฉีดวัคซีนแล้ว ต้องเลิกสูบบุหรี่-ดื่มเหล้า ลดพฤติกรรมเสี่ยง ช่วยควบคุมโรคระบาดให้มีประสิทธิภาพ  


เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) กล่าวว่า ยท. ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ยื่นข้อเสนอต่อ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 13-18 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษา ทั้งในระบบและกลุ่มที่เรียนของศูนย์การเรียน ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ซึ่งมีศูนย์การเรียนกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ เยาวชนกลุ่มนี้มีสถานะเป็นทั้งผู้เรียนและแรงงานประกอบอาชีพ จึงมีความเสี่ยงได้รับเชื้อจากการทำงานนอกบ้าน ทั้งนี้ เยาวชนบางส่วนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ซึ่งอาจเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสแพร่ระบาดในสถานศึกษาและชุมชนได้


หนุนเร่งฉีดวัคซีนนักเรียน นักศึกษา ช่วยควบคุมโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพ thaihealth


ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งผลักดันเพื่อให้เยาวชนในฐานะนักเรียน นักศึกษา ได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างถ้วนหน้าอย่างเร็วที่สุด ซึ่งการจัดสรรวัคซีนถ้วนหน้าถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีนักเรียน นักศึกษา ในกำกับของตนเอง ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และที่สำคัญที่สุดคือ การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้จะส่งผลทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเป็นไปอย่างยากลำบาก และก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย โดยข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสสส. พบว่า การสูบบุหรี่จะทำให้ภูมิต้านทานของร่างกาย ปอด อ่อนแอกว่าปกติ ซึ่งเด็กและเยาวชนจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code