หนุนมาตรการ 5 ส.ป้องกันโรค

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


มาตรการ 5 ส.ป้องกันโรคติดต่อฤดูฝน thaihealth


แฟ้มภาพ


“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ส่ง อสม.ทั่วประเทศดูแลประชาชนในช่วงฤดูฝนสำรวจชุมชน จัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นที่มาของโรคติดต่อ เช่น โรคฉี่หนู และโรคไข้เลือดออก โดยเน้นมาตรการ 5 ส. สำรวจ สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยพร้อมแนะวิธีการปฏิบัติตน เมื่อต้องเดินลุยแหล่งน้ำท่วมขังให้ห่างไกลโรคติดต่อ


นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เดือนมิถุนายนเป็นช่วงฤดูฝนและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อหลายชนิด ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนูและอันตรายจากสัตว์มีพิษ เป็นต้น กรม สบส.ได้กำชับ อสม. ลงพื้นที่ สำรวจชุมชนในการจัดการสภาพแวดล้อม กำจัดขยะ วัสดุ หรือสิ่งปฏิกูล ไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำ ลดการเกิดแหล่งน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคติดต่อ


พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนหากต้องเดินลุยน้ำในช่วงฤดูฝน ดังนี้ 1.ควรสวมรองเท้าบูธทุกครั้งที่ต้องเดินลุยน้ำ 2.หลังเดินลุยน้ำควรทำความสะอาดเท้าด้วยน้ำสะอาดและสบู่ เช็ดให้แห้ง โดยเฉพาะตามซอกนิ้วเท้า หากมีบาดแผลให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่มากับน้ำ เช่น โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น  3.หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำในเวลากลางคืน ควรพกไฟฉายติดตัว เพื่อส่องทางป้องกันการเกิดอันตราย 4.หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ไม่ยืนในน้ำ หรือใช้มือจับสายไฟอย่างเด็ดขาด เพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ โดยเฉพาะ 5.เด็กเล็ก ไม่ควรปล่อยบุตรหลานลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาด ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและอาจเสียชีวิตจากการจมน้ำได้


นายแพทย์ภัทรพล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ให้ อสม.เน้นย้ำมาตรการ 5 ส. คือ ส. สำรวจ บ้านเรือนและบริเวณบ้านไม่ให้มีสิ่งปฏิกูล ขยะและสิ่งของไม่จำเป็น แยกแยะให้เป็นระเบียบ และขจัดสิ่งของไม่จำเป็นทิ้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ส. สะดวก จัดสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก ปลอดภัยและใช้งาน ส.สะอาด ทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้านเป็นประจำ


ส. สุขลักษณะ สร้างสุขลักษณะที่ดี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอและ ส. สร้างนิสัย ปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดเป็นนิสัยพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ความรู้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เพราะมีภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าคนในวัยอื่น กินอาหารให้ครบ 5 หมู่และออกกำลังกายสม่ำเสมอซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด สามารถลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน

Shares:
QR Code :
QR Code