หนุนตรวจสุขภาพผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


หนุนตรวจสุขภาพผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว thaihealth


แฟ้มภาพ


“ปิยะสกล” รมว.สธ.ประสานกระทรวงยุติธรรม ขอตรวจคัดกรองโรคผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวกลับสู่สังคม หวั่นแพร่โรคโดยไม่รู้ตัว


นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวภายในการประชุมร่วมกับผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถึงการเทคนิคการตรวจโรคต่างๆ ว่า อาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมได้ โดยกล่าวถึงกรณีจะมีการอภัยโทษและปล่อยตัวนักโทษประมาณ 12,000 คนว่า จำเป็นจะต้องประสานไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอเข้าตรวจคัดกรองโรคผู้ต้องขัง ที่จะได้รับการอภัยโทษก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยด้านการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังและประชาชน  เนื่องจากในอดีตช่วงปี 2529 เคยมีกรณีที่มีการปล่อยตัวนักโทษประมาณ 30,000 คน ทำให้มีการแพร่กระจายของโรคเอดส์อย่างไม่น่าเชื่อ จึงเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีก


“ต้องมีการตรวจคัดกรองโรคให้กับผู้ต้องขังที่จะได้รับการอภัยโทษทั้งหมด โดยเฉพาะวัณโรค และโรคเอดส์ รวมถึงโรคอื่นๆ ซึ่งได้มอบหมายให้ปลัด สธ.ไปดำเนินการเพื่อพิจารณาดูว่าจำเป็นต้องตัดกรองเรื่องไหน อย่างไรบ้าง  หากผู้ต้องขังได้รับการคัดกรองโรคก่อนก็จะเป็นการช่วยผู้ต้องขังและป้องกันโรคแพร่กระจายสู่สังคม อีกทั้งผลการคัดกรองจะสะท้อนไปกับการดูและบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่แออัดด้วย” นพ.ปิยะสกล กล่าว


นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หากจะมีการอภัยโทษและปล่อยตัวผู้ต้องขังในช่วงเดือนธันวาคม 2559 สธ.มีเวลาดำเนินการคัดกรองโรคผู้ต้องขัง โดยจะเน้นพิจารณา 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.วัณโรค 2.โรคเอดส์ 3.สุขภาพจิต 4.สิทธิการรักษาหลังได้รับการปล่อยตัว  และ5.การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว เพราะหากในใบส่งตัวว่ามาจากเรือนจำ อาจได้รับการตีตราจากสังคม ทั้งนี้ จะวางแผนการดำเนินการอย่างเป็นระบบและเร่งดำเนินการ

Shares:
QR Code :
QR Code