หนุนคุณแม่ยุคใหม่ เสริมความรู้สื่อออนไลน์

ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์


/หนุนคุณแม่ยุคใหม่ เสริมความรู้สื่อออนไลน์


แฟ้มภาพ


สังคมในวิถีชีวิตยุคใหม่ บรรดาคุณแม่ทั้งหลาย นอกจากจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้ว ยังสามารถพัฒนาความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะสุขภาพองค์รวมของแม่และเด็ก ผ่านการใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม


มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Thai Breastfeeding Center Foundation) เปิดตัว 4 ช่องทางสื่อสารออนไลน์ รู้ ครบ จบ ทุกเรื่อง เกี่ยวกับนมแม่ ในรูปแบบ เว็บไซต์ (www.Thaibf. com) แอปพลิเคชัน Thai BF และ เฟซบุ๊ค เพจ (FB: มูลนิธิศูนย์นมแม่, FB:นมแม่) ส่งข้อมูลทันสมัย รู้ใจ ครบทุกมุมมอง ที่แม่ต้องการ ผ่านการตรวจสอบจากนักวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข และบริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


ในทางการแพทย์พิสูจน์แล้วว่า การให้นมแม่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อพัฒนาการของเด็กและสุขภาพองค์รวมของแม่และเด็ก ตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 6 เดือน ต่อเนื่องไปถึง 2 ปี ถึงกระนั้นประเทศ ไทยยังมีอัตราส่วนการเลี้ยงเด็กแรกเกิดด้วยนมแม่อย่างเดียวตลอดระยะเวลา 6 เดือนแรกหลังคลอดน้อยมาก เพียง 1 ใน 4 หรือ แค่ 23% เท่านั้น ตามรายงานผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การเด็กแห่งสหประชาชาติ ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมในวิถีชีวิตยุคใหม่ รวมทั้งการต้องกลับมาทำงานนอกบ้าน หลังพ้นช่วงลาคลอด 3 เดือน การขาดความรู้ของคุณแม่มือใหม่ อาจจะเป็นข้อจำกัดที่ทำให้การให้นมบุตรแรกเกิด 0-2 ปี ไม่เต็มประสิทธิภาพ


มูลนิธิศูนย์นมแม่ ยกระดับการสื่อสารและบริการประชาชน ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและการบริการความรู้ที่สะดวกรวดเร็ว จากผู้เชี่ยวชาญแบบครบจบในขั้นตอนเดียว เหมาะกับวิถีชีวิตคุณแม่ยุคดิจิทัล ด้วยหัวใจบริการประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายและไม่มีการขายสินค้าใดแอบแฝง


โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้หลายช่องทางตามความสะดวก ไม่ว่า จะเป็นรูปแบบ เว็บไซต์ทางการ (official website) มูลนิธิศูนย์ นมแม่แห่งประเทศไทย www.Thaibf.com บราวเซอร์เว็บรวมทุกเรื่องราวทุกประเด็น และข้อมูลข่าวสารทางวิชาการความรู้เกี่ยวกับนมแม่บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ


อีกทั้งยังสะดวกรวดเร็วด้วยการเข้าถึงบริการข้อมูลนมแม่ได้ทุกที่ กับแอปพลิเคชัน Thai BF ดาวน์โหลดได้ฟรี ง่ายต่อการติดตั้งบนอุปกรณ์มือถือและแทบเล็ตทุกระบบ เพียงพิมพ์ชื่อแอพฯ Thai BF ในร้าน แอปพลิเคชั่น Google Play Store (สำหรับผู้ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android) และผ่านทางแอปสโตร์ Apple Store (สำหรับผู้ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ iOS) เพื่อเข้าถึงความรู้และข่าวสารนมแม่ครบถ้วนทันสมัยได้ง่ายขึ้น


นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังมีบริการผ่านโซเชียล มีเดียอีก 2 ช่องทาง ได้แก่ เฟซบุ๊คเพจ FB: มูลนิธิศูนย์นมแม่ เพจอัพเดตกิจกรรมความเคลื่อนไหวของมูลนิธิฯ และ เฟซบุ๊คเพจ FB: นมแม่ เพจชุมชนให้ความรู้และ คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยทางเพจเปิดให้บริการ ถามตอบ ผ่าน กล่องข้อความของเพจ (FB Messenger) ตลอด 24 ชั่วโมง รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่ ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการ ตอบคำถามรู้ลึกทันใจคุณแม่ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อีกด้วย


ศ.คลีนิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เผยถึงความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เครื่องมือสื่อสารและบริการคำแนะนำความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับนมแม่ว่า "การเปิดช่องทางสื่อสารดิจิทัลทั้งหมดนี้ ทางมูลนิธิฯคาดหวังว่าจะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องทำงานเต็มเวลา หรือคุณแม่เต็มเวลา ที่ต้องการความรู้ความเข้าใจหรืออาจจะมีปัญหาที่ต้องการปรึกษาผู้รู้และมีประสบการณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ใกล้มือ และทันสถานการณ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ ที่แวดล้อมได้เข้าใจความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และมีส่วนส่งเสริมสังคมสุขภาพแข็งแรงตั้งแต่แรกเกิดมากขึ้น"


การเปิดบริการครั้งนี้ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพิ่มช่องทางสื่อสาร และบริการให้คำปรึกษาด้วยข้อมูลทันสมัยถูกต้อง รบทุกมุมมองที่แม่ต้องการ ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย สะดวกในเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ใกล้มือ เพียงแค่ปลายนิ้ว เพื่อขับเคลื่อนพลังนมแม่สร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนได้จากรากฐานวัยแรกเกิดต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code