หนุนความสุขจากการอ่านสู่ภาคใต้

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.


ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.


หนุนความสุขจากการอ่านสู่ภาคใต้ thaihealth


สสส. และเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน รวมพลังหนุนความสุขจากการอ่านสู่จังหวัดชายแดนนภาคใต้


29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องน้ำพราว 1 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ,สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จัดกิจกรรม “บรรณสัญจรสู่มหกรรมหนังสือเล่มละบาทชายแดนใต้” ในงานสานเสวนา “ทำไมหนังสือ…..ต้องตอบโจทย์สันติภาพ” ปี 2559 ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้เข้าถึงหนังสือที่เหมาะสมตามความสนใจ


หนุนความสุขจากการอ่านสู่ภาคใต้ thaihealthนอกจากกิจกรรม “บรรณสัญจรสู่มหกรรมหนังสือเล่มละบาทชายแดนใต้” แล้ว ยังมีกิจกรรม สำคัญๆ เช่น ปาถกฐาพิเศษ และเสวนาเรื่อง “อยากสำเร็จ ทำไมต้องอ่าน” โดย พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต. ,พันโทสิรภพ แก้วชนิด ผู้บังคับชุดควบคุมที่ ๙๕๑ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ,คุณมูฮำหมัดอายุบ ปาทาน บรรณาธิการอาวุโส ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ,ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและนายฮาฟิซ พิกุลจร รองประธานสภานักเรียนฯ จังหวัดปัตตานี, กิจกรรมเสวนาเรื่องเล่าบันดาลใจ“ไล่ตงจิ้นเมืองไทยของ ดร.จากกองขยะ” โดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเสวนาแลกเปลี่ยน “แรงบันดาลใจ จากหนังสือเล่มโปรด” โดย ตัวแทนสถานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้


นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ ว่า “เราเชื่อมั่นว่า พลังแห่งความปราถนาดีและพลังแห่งหนังสือและการอ่าน จะประสานกันอย่างสำคัญ สร้างความสุขและสันติภาพให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล ในครอบครัวและพร้อมจะขยายผลสู่ชุมชน และทุกๆ พื้นที่ ที่เครือข่ายจะได้ร่วมกันขยับขยายต่อไป 

Shares:
QR Code :
QR Code