หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน

เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ Team content www.thaihealth.or.th


หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน thaihealth


‘หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน’ สโลแกนสั้นๆ ที่บ่งบอกถึงการรวมพลังทำดีของคนไทย ที่ร่วมกันคนละไม้ละมือจะถูกทักทอเป็นผืนความดีครอบคลุมไปทั้งแผ่นดิน


 


โครงการ จิตอาสาพลังแผ่นดิน’ เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559 หลังจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทำให้ประชาชนคนไทยทั้งผืนแผ่นดินตกอยู่ในความโศกเศร้า และน้ำตาท่วมท้นทุกพื้นที่ แต่หลายๆ บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ต่างเป็นหลักในการลุกขึ้น ร่วมแปรเปลี่ยนความทุกข์ใจให้กลายเป็นพลังของจิตอาสาเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการทำความดีและเป็นคนดี


หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน thaihealth


ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) และธนาคารจิตอาสา เห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว จึงร่วมกันเปิดเว็บไซต์จิตอาสาพลังแผ่นดิน www.palangpandin.com ขึ้น เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางในการแบ่งปัน เรียนรู้ และพัฒนางานจิตอาสา โดยการให้บริการของโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน แบ่งออกเป็น  3 ส่วน คือ 1. ลงแรง 2.จองวัน และ 3.ปันของ และเมื่อไม่นานมานี้ สสส. ธนาคารจิตอาสา และโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน ได้สานต่อโครงการเดิม โดยเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วน ได้เปิดตัวโคงการ  365 วัน ทำดีจิตอาสาพลังแผ่นดิน ประกาศเจตนารมณ์ การทำความดีของ 19 องค์กร ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ในการร่วมลงแรง จองวัน และปันของอีกด้วย


หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน thaihealth


แบบอย่างกิจกรรมงานอาสาขององค์กร


ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล่าถึงการร่วมกันลงแรง ลงวัน ของพนักงาน สสส. ทั้งองค์กรว่า ในโอกาสที่ พ.ร.บ.กองทุน สสส. ดำเนินงานมาครบ 16 ปี ในวันที่ 8 พ.ย. 2560 เราได้ ‘ลงวัน’ และร่วมกัน ‘ลงแรง’ โดยมีการจัดกิจกรรมและออกร้านเพื่อระดมทุนทำกิจกรรม "นับเราด้วยคน" เป็นการลงพื้นที่เรียนรู้งานสถานะบุคคลที่ จ.เชียงราย โดยดูแลกลุ่มประชากรชายขอบที่เปราะบาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม "วิ่งด้วยกันเต้นด้วยกัน" ที่ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับคนพิการ "งานจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย" "โครงการจิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชร" เป็นต้น


หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน thaihealth


ถึงเวลาแล้วที่เราต้องลุกขึ้นมา สานต่องานของพ่อด้วยกัน


สำหรับองค์กรตัวอย่างด้านการลงแรงที่สำคัญ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ www.palangpandin.com อย่าง ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา เล่าให้ฟังว่า ด้านธนาคารจิตอาสาเป็นแกนกลางให้ผู้มีจิตอาสาฝากเวลาการทำจิตอาสาไว้สูงสุดคนละ 200 ชั่วโมง สำหรับการลงแรงนั้นเป็นการชวนกันมาทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย โดยใช้กำลังกาย ใจ และเวลาในนามของแผ่นดิน ขณะนี้มีผู้มาร่วมฝากเวลาทำงานจิตอาสา 2,700,000 ชั่วโมง ทำให้เราได้เห็นว่า เวลาได้มอบความเสมอภาคให้เราเท่ากันคนละ 24 ชั่วโมง คนที่แบ่งปันเวลามาลงแรงนับว่าช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม ถึงเวลาแล้วที่เราต้องลุกขึ้นมา สานต่องานของพ่อด้วยกัน


หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน thaihealth


บริการ 3 ส่วนของเว็บไซต์พลังแผ่นดิน


ลงแรง


มีหมวดงานจิตอาสา 9 เส้นทางท้าดีตามรอยพ่อ เพื่อขัดเกลาตนเองและเขื่อมโยงกับโลก ประกอบด้วย 1.ศาสนา ปฏิบัติธรรม 2.การศึกษา เรียนรู้ ฝึกอบรม 3. เด็ก เยาวชน สตรี 4.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 5.ฟื้นฟูบูรณะ ก่อสร้าง 6. ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 7.สุขภาพ และการสาธารณสุข 8.ศิลปะ วัฒนธรรม และ9.เกษตร สัตว์เลี้ยง


จองวัน


เชิญชวนทุกองค์กรและหน่วยงานได้เลือกวันสำคัญของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น วันครบรอบองค์กร วันเกิดคนสำคัญในองค์กร เป็นต้น แล้วเลือกวันทำงานจิตอาสาร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดพลังความดีทั้งองค์กร โดยในเว็บไซต์ www.palangpandin.com มีปฏิทินทั้ง 365 วัน ให้ร่วมจองวัน


ปันของ


ในเว็บไซต์มีพื้นที่สำหรับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ หรือโรงเรียน เพื่อประกาศขอรับบริจาคสิ่งของที่ต้องการ โดยบริการนี้ส่งเสริมการให้ที่ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา และการร้องขอจากองค์กร ฯลฯ จะส่งเสียงไปถึงผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือได้จริง


หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน thaihealth


ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะร่วมกันสานต่อตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นต่อไป  สำหรับผู้สนใจ องค์กร ฯลฯ สามารถร่วม “ลงแรง จองวัน ปันของ” ได้ที่ www.palangpandin.com

Shares:
QR Code :
QR Code