หนองบัวลำภูจัดใหญ่ งานกาชาด “ปลอดเหล้า” 10 วัน 10 คืน

 

จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงาน ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภู-ปลอดเหล้า ประจำปี 2556 เข้มงวดกวดขัน จับและปรับหากฝ่าฝืนประกาศจังหวัด งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน

นายสมาน วงศ์วรายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปลอดเหล้างานกาชาดหนองบัวลำภู  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบภารกิจ กิจกรรมการดำเนินงานในห้วงการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภู ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2556 ณ สนามนเรศวร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

“ในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายปลอดเหล้างานกาชาดหนองบัวลำภู ได้วางมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนอันจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของคนมาเที่ยวงานอย่างปลอดภัยปราศจากการทะเลาะวิวาทจากผู้เมาสุรา และลดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่ที่เมาสุรา จึงมีประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก ลดแลก แจกแถม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกำหนดให้ในช่วงงานเทศกาลดังกล่าวเป็นงานปลอดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ตลอด 10 วัน 10 คืน”

นายสมานกล่าวต่อว่า ในสถานที่หรือบริเวณงาน สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนทั่วไป ก็ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะ การเร่ขาย การแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกับสินค้าอื่น รวมถึงห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่บริเวณ สถานที่ราชการและ สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป

“ภายในงานคณะกรรมการฝ่ายปลอดเหล้าจัดบูธประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเหล้า โดยความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าประจำจังหวัดหนองบัวลำภู, สสส.และภาคีเครือข่ายภายที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด พร้อมเน้นย้ำมาตรการตรวจ จับ ปรับ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว มีโทษจำคุก หรือ ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูกล่าว

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

Shares:
QR Code :
QR Code