‘หญิง Strong’ ต้องป้องกันโรคเบาหวาน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากเฟสบุ๊กกิจกรรม หญิง Strong ต้องป้องกันเบาหวาน


'หญิง Strong' ต้องป้องกันโรคเบาหวาน thaihealth


จัดกิจกรรม "หญิง Strong ต้องป้องกันโรคเบาหวาน" เนื่องในวันเบาหวานโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีภายใต้ธีม "Women and Diabetes"


โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม "หญิง Strong ต้องป้องกันโรคเบาหวาน" เนื่องในวันเบาหวานโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีภายใต้ธีม "Women and Diabetes" เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) ได้ประกาศแนวทางการรณรงค์ในวันเบาหวานโลกปี 2560 เกี่ยวกับ "เบาหวานและผู้หญิง : สิทธิเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต" เพื่อให้ความรู้ที่แท้จริงกับผู้เป็นเบาหวาน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอติกานต์ หกเหลี่ยม(โอห์ม) ผู้จัดการฝ่ายไลฟ์สไตล์ และการเรียนรู้สุขภาพโรงพยาบาลเทพธารินทร์ โทร. 0 2348 7000 ต่อ 4517-8


สำหรับวันเบาหวานโลกในปี พ.ศ.2560 เป็นการรณรงค์เพื่อให้ความสำคัญของความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงยา เทคโนโลยี การให้การศึกษาเพื่อการจัดการกับตนเอง การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในผู้หญิงทุกคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็น หรือผู้ที่เป็นเบาหวานแล้วเพื่อให้มีผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุดและเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เบาหวานเป็นโรคที่พบมากในคนทำงาน นำไปสู่การหยุดงานทั้งผู้ป่วย หรือผู้ดูแลด้วย รวมถึงเสียค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง

Shares:
QR Code :
QR Code