หญิงท้องระวังควันบุหรี่มือสอง

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


หญิงท้องระวังควันบุหรี่มือสอง thaihealth


พูดถึง "ควันยาสูบ" คนทั่วไปจะนึกถึง ควันจากบุหรี่มวนซองโดยลืมคิดไปว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่พบเห็นในชีวิตประจำวันยังมี บุหรี่ยาเส้นมวนเองรวมอยู่ด้วย แล้วทราบหรือไม่ว่า ในบรรดาผู้สูบคนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง สูบบุหรี่ทุกประเภทรวมกันจำนวน 10.7 ล้านคนนั้น (สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจล่าสุด ปี 2560) สัดส่วนผู้สูบยาเส้นมวนเองมีมากเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูบทั้งหมด นี่คือข้อบ่งชี้ว่าในบรรดาควันยาสูบมือสองที่ผู้หญิงและเด็กรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้สูบแต่ได้รับสัมผัสนั้นเป็นควันยาสูบที่มาจากบุหรี่ซองและยาเส้นมวนเองครึ่งต่อครึ่ง


การที่รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่ คือ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ที่ครอบคลุมถึงการปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษียาสูบเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มาตรการภาษีอัตราใหม่ส่งผลให้ราคาบุหรี่ราคาถูกในท้องตลาดถีบตัวสูงขึ้นเป็น 60 บาทต่อซองซึ่งเป็นราคาต่ำสุด โดยคาดว่าจะทำให้ลดจำนวนผู้สูบลงได้ และเท่ากับว่าปริมาณควันยาสูบก็จะลดลงด้วย แต่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ ผลกระทบทันทีคือ ผู้สูบเลิกซื้อบุหรี่ เพราะราคาสูงเกินไป แต่ยังไม่เลิกสูบ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ราคาต่ำกว่าบุหรี่มากๆ จึงถูกนำมาสูบแทนที่ นั่นก็คือ ยาเส้นมวนเอง


ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวในงานแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งจัดโดยองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคหัวใจและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมรณรงค์ "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" บอกว่า ประเด็นที่น่าเป็นห่วงในตอนนี้คือ สังคมไทยกำลังลืมไปว่า "สูบยาเส้นก็อันตรายเหมือนสูบบุหรี่ "เพราะในขณะที่ใครๆ ต่างพากันรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ แม้แต่รัฐบาลก็ใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยมีมาตรการภาษีที่จัดการกับราคาบุหรี่โดยตรงและรุนแรง ทว่าผลกระทบอีกทางของอัตราภาษีเดียวกันนี้แทบไม่ส่งผลต่อราคายาเส้น แม้จะมีการขึ้นราคาด้วยก็ตาม คาดการณ์ในอนาคตได้ว่า จำนวนผู้สูบบุหรี่จะค่อยๆ ลดลงได้จริง แต่จะมาเพิ่มเป็นจำนวนผู้สูบยาเส้นแทนเพราะปัจจัยเรื่องราคาที่ถูกกว่าหลายสิบเท่า อีกทั้งผู้สูบก็เข้าใจเอาเองว่าสูบยาเส้นมวนเองมีพิษภัยน้อยกว่าสูบบุหรี่ซอง


องค์การอนามัยโลก (WHO) เคยเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าในควันยาสูบนั้นเต็มไปด้วย นิโคติน สารเคมี 7,000 ชนิด สารพิษกว่า 250 ชนิด และสารก่อมะเร็งกว่า 70 ชนิด ยิ่งสูบนานเท่าไร ก็ยิ่งเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งยังมีผลกระทบต่อคนรอบข้างจากควันยาสูบมือสอง โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ ทารก และเด็ก จึงควรหลีกเลี่ยงไม่ให้อยู่ใกล้ชิดผู้สูบหรือสิ่งแวดล้อมที่มีควันยาสูบ เพราะควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน และในหญิงตั้งครรภ์ ก็เป็นเหตุให้เด็กทารกมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำ


มาวันนี้การเคลื่อนไหวทางสังคมก็ควรจะหยิบยกอันตรายจากควันยาสูบที่มาจากบุหรี่ยาเส้นมวนเองเป็นประเด็นสำคัญ สำหรับภาคนโยบาย ควรอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษียาเส้นให้มีราคาสูงขึ้นใกล้เคียงกับบุหรี่ซอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่ใช้อยู่แต่เดิม นั่นคือ ขึ้นราคาสินค้าเพื่อให้คนเลิกการบริโภค ทำได้เช่นนี้ ผู้หญิงและเด็กก็คงไม่ต้องพะวงกับควันยาสูบมือสองอีกต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code