ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ทางศิลปหัตถกรรม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ทางศิลปหัตถกรรม thaihealth


สพป.นศ.2 จัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี


นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า สพป.นศ. 2 เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่ “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี” ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม โรงเรียนวัดก้างปลา โรงเรียนบ้านพูน โรงเรียนบ้านชายคลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 และสนามแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                           


ผอ.สพป.นศ. 2 กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นเวทีส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตและแสดงออกในทางที่เหมาะสม ของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกว่า 189 โรง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาสู่ระดับชาติต่อไป โดยในปีนี้ สพฐ. กำหนดกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0 ตามบริบท สภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายการจัดการศึกษา 3 หัวใจหลัก คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรมตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และได้ปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา จะได้เข้าร่วมการแข่งขันตามภูมิภาคของตน โดยภาคใต้กำหนดแข่งขันที่ จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 ซึ่งผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรระดับชาติ ผอ.สพป.นศ. 2 กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code