ส่งเสริมพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นผู้จัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้เช่า "ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ


ส่งเสริมพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ thaihealth


นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ" ที่บริเวณลานจอดรถชั้น 2 อาคารตลาดสดคูขวาง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นผู้จัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้เช่า แผงจำหน่ายสินค้าทุกประเภท ทั้งของสดและของแห้ง ภายในตลาดสดคูขวาง ในกฎระเบียบหลักเกณฑ์ด้านการให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะความสะอาด ทั้งจุดจำหน่ายและสินค้าทุกชนิดก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนายกระดับตลาดสดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย หลักโภชนาการ


ทั้งนี้ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เปิดเวทีรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะด้านต่างๆ จากผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้าแม่ค้า ผู้เช่าแผงจำหน่ายสินค้าที่ประสบอยู่ โดยมีคณะทำงานร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาเพื่อนำปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของตลาดให้มีคุณภาพต่อไป ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่มีการเสนอแนะให้กับทางตลาดสดได้ปรับปรุงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นด้านการรักษาความปลอดภัย โดยให้ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการดูแลพื้นที่มากขึ้น รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และรวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดกับความสะดวกสบายของผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของ โดยให้มีการจัดพื้นที่จอดรถอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าเดิม

Shares:
QR Code :
QR Code