ส่งความห่วงใยช่วงเทศกาลผ่านเเคมเปญ ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ส่งความห่วงใยช่วงเทศกาลผ่านเเคมเปญ  ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย thaihealth


สสส.- สคอ. ส่งความห่วงใยช่วงเทศกาล ผ่านแคมเปญ “ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย” หลังพบสถิติเสียชีวิตมากช่วงเทศกาล เกิดอุบัติเหตุมากถึง 2,365 ครั้ง ขับรถเร็ว 49% ดื่มแล้วขับ 21% ย้ำสงกรานต์วิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19


นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม กล่าวว่า จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 2,365 ครั้ง บาดเจ็บ 2,357 คน เสียชีวิต 277 ราย ช่วงวันที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ วันที่12-14 เม.ย. พบผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 69 ราย 43 ราย และ 40 รายตามลำดับ สาเหตุหลักการเสียชีวิต ได้แก่ ขับรถเร็ว 48.93% ดื่มแล้วขับ 21.29% และตัดหน้ากระชั้นชิด 16.74% สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดปี สงกรานต์นี้ เครือข่าย-ชุมชน ร่วมเฝ้าระวังงานเลี้ยงสังสรรค์ สกัดคนดื่มแล้วขับ เตือนลดความเร็ว เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้ได้มากที่สุด และภาครัฐตั้งจุดตรวจ-จุดบริการ จุดสกัด ตรวจวัดแอลกอฮอล์เข้มข้น


ส่งความห่วงใยช่วงเทศกาลผ่านเเคมเปญ  ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย thaihealth


“สงกรานต์ปีนี้ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน และจัดทำแคมเปญรณรงค์ “ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย” ผลิตสื่อทั้งสปอตผ่าน และคลิปวิดีโอ สื่อสารผ่านสื่อหลัก สื่อออนไลน์ และภาคีเครือข่าย เพื่อชวนคนไทยตั้งสติ ลดความประมาท  ดื่มไม่ขับ  ลดความเร็ว และสวมหมวกนิรภัยก่อนขับขี่ กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัย เน้นย้ำสงกรานต์วิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว


ส่งความห่วงใยช่วงเทศกาลผ่านเเคมเปญ  ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย thaihealth


นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์เฉลี่ย 4 ปี ระหว่างปี 2561 – 2564 พบว่า ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ มอเตอร์ไซค์ สาเหตุหลักคือ ขับเร็วเกินกำหนด และ ดื่มแอลกอฮอล์  ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยในช่วงก่อนโควิด-19 ปี 2561-2562 พบว่า ช่วงสงกรานต์พบอุบัติเหตุเฉลี่ย 3,527 ครั้ง เสียชีวิตเฉลี่ย 400 คน ส่วนปี 2563 ที่ไม่มีการจัดงานสงกรานต์ สถิติอุบัติเหตุลดลงจาก 2 ปีที่ผ่าน โดยเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย 1,307 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1,260 คน และมีผู้เสียชีวิต 167 คน รถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากสุด โดยเฉพาะในเรื่องความเร็วกับดื่มแล้วขับเป็นปัญหาที่เกิดกับผู้ขับรถทุกประเภท


“ที่ผ่านมา สคอ. ได้ร่วมกับ สสส. ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนมาโดยตลอด โดยเฉพาะการทำให้เกิดค่านิยมงานบุญประเพณี และเทศกาลปลอดเหล้า-ปลอดภัย สงกรานต์ปีนี้ อยากให้คนที่จะเดินทาง ได้เตรียมตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับ ควรงดดื่มก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วัน พักผ่อนให้เต็มที่ ควรใช้โอกาสนี้เลิกดื่มเหล้าเพื่อความปลอดภัย และสิริมงคลต่อชีวิตในปีใหม่ไทย และช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการขายเหล้าให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อป้องกันกลุ่มเด็ก ระหว่างการเดินทาง แวะพักรถทุก 2 ชั่วโมง    เว้นระยะห่าง ดูแลป้องกันตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา สงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดโควิด-19” นายพรหมมินทร์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code