สูงอายุ “รุ่นใหญ่ไฟกระพริบ”

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


สูงอายุ “รุ่นใหญ่ไฟกระพริบ” thaihealth


สสส. ร่วมกับมูลนิธิฟอร์เวิร์ดจัดเทศกาลงานผู้สูงอายุ “รุ่นใหญ่ไฟกระพริบ” พัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมวัยก่อนสูงอายุตั้งแต่ 50+ และผู้สูงอายุ เพิ่มกิจกรรมทางกายขยับลดโรคสุขกายสบายใจ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิฟอร์เวิร์ด (Forward Foundation) จัดเทศกาลงานผู้สูงอายุ “รุ่นใหญ่ไฟกระพริบ” ที่ช่างชุ่ย ร้านอาเหนกป้าสง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมวัยก่อนสูงอายุ สร้างความเข้าใจให้คนรุ่นใหญ่ให้ฟิตและมีไฟอยู่เสมอ ผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพร้อง เล่น เต้น ประกวด 3 ทีม จาก 6 ชุมชน ได้แก่ ทีมสาวเหลือน้อย จากชุมชนพูนทรัพย์/วัดลุ่ม(เพิ่มสิน18), ทีมโสดในเฟซ จากชุมชนสิริศาสน์/ชุมชนตอกต้นโพธิ์(ศรีย่าน ซอย 3) และทีม BNK68 จากชุมชนบ้านเอื้ออาทรบ้านมั่นคงสวนพลู(ชุมชนใกล้ สสส.)


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุ 11.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และในปี 2562 จะถือเป็นครั้งแรกที่ไทยมีผู้สูงอายุมากกว่าวัยเด็ก ทั้งนี้คาดว่าไทยจะมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 1 ล้านคน ขณะที่ประชากรวันแรงงานกลับยังมีแนวโน้มปัญหาสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต ที่พบอัตราป่วยมากถึง 1 ใน 3 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป และจะส่งผลต่อเนื่องทำให้มีปัญหาสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ นอกจากนี้วัยแรงงานจำนวนไม่น้อย ยังไม่มีการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณที่เหมาะสม และจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเมื่อยามสูงอายุได้ สสส. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรทุกช่วงวัย โดยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของคนวัยก่อนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ในอนาคต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม


สูงอายุ “รุ่นใหญ่ไฟกระพริบ” thaihealth


นางภรณี กล่าวว่า  กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อชะลอการเกิดโรคต่างๆ ที่สำคัญสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมงานผู้สูงอายุ “รุ่นใหญ่ไฟกระพริบ” เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารให้เห็นคุณค่าและพลังในตัวผู้สูงอายุที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้เหมือนคนวัยอื่น และกระตุ้นให้เกิดการเตรียมความพร้อมของคนวัยใกล้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต โดยภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพ แสดงความสามารถร่วมกับผู้เข้าสู่วัยใกล้สูงอายุ ผ่านการประกวดการแสดงเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย การให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโรคที่พบมากและเป็นอันตรายในผู้สูงอายุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะวิกฤตต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุ และคนทั่วไปมีความรู้ สามารถช่วยเหลือตัวเองและคนในครอบครัว ชุมชนได้


ทั้งนี้ ภายในงานมีการออกบูธคัดกรองสุขภาพ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบูธทดสอบสมรรถภาพเพื่อการออกกำลังกายผู้สูงอายุ โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พญ.ลลนา ก้องธรนินทร์ หรือ หมอเจี๊ยบ เจ้าของโครงการ Let’s be heroes รวมแพทย์เฉพาะกิจออกให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพและการปฐมพยาบาล พร้อมนักแสดงชื่อดังที่จะมาสร้างความสนุกไปด้วยกัน อาทิ ก้อย รัชวิน, บ๊วย เชษฐวุฒิ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ณัทธนพล ทินโรจน์ หรือ ฟิลลิปส์ The Face Men และร่วมรำวงย้อนยุคกับอ๊อด โฟร์เอส บูธเกมส์ ซุ้มอาหารเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมต่างๆ ในงานมากมาย


สนใจรายละเอียดเพิ่มได้ใน www.facebook.com/forwardfoundationth หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FORWARD ในสมาร์ทโฟน ได้ทาง ios และ android


 

Shares:
QR Code :
QR Code