สูงวัยอย่างไรให้แฮปปี้

 

ผู้สูงอายุพร้อมแค่ไหน เมื่อไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์
ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมสูงอายุ มีผู้สูงอายุเกือบ 20% หรือประมาณ 13 ล้านคน
เพราะผู้สูงอายุเป็นพลังสำคัญของสังคมที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับคนในช่วงวัยต่าง ๆ ทำให้สังคมไทยน่าอยู่

สสส. สานพลังภาคี สร้างเสริมสังคมสูงวัยให้มีสุขภาพดี 4 มิติ สนับสนุนโครงการและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้และความพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เมื่อไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์

ขอเชิญชวนร่วม “งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2”
ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม”
ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นี้
ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy

Shares:
QR Code :
QR Code