สุ่มตรวจ ‘ลิงแสม’ หวังป้องกันโรคอุบัติใหม่

ที่มา : แนวหน้า


สุ่มตรวจ 'ลิงแสม' หวังป้องกันโรคอุบัติใหม่ thaihealth


แฟ้มภาพ


สุ่มตรวจเลือดลิงแสมในวัดป่าศิลาวิเวก เพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่


นายชิณณะ ทองพิมพ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ ทสจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่วัดป่าศิลาวิเวก อ.เมือง จ.มุกดาหาร สุ่มตรวจเลือดลิงแสมในวัดป่าศิลาวิเวก เพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่ ที่สำคัญในสัตว์ตระกูลลิงที่อาศัยและก่อความเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง


นายชิณณะ ทองพิมพ์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยสัตว์ป่า เพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่ในธรรมชาติ ในสัตว์ตระกูลลิง คือลิงแสมที่อาศัยอยู่ชุมชนเมืองในจังหวัดมุกดาหาร พื้นที่เป้าหมายคือ วัดป่าศิลาวิเวก ซึ่งต้องนำลิงมาเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อไปตรวจหาโรคที่สำคัญ 5 โรค ในกลุ่มของไวรัสตับอักเสบบี 2 โรค โรคพิษสุนัขบ้า โรควัณโรค และโรคพยาธิในเลือด ตัวอย่างที่เก็บเป้าหมายคือ 35 ตัวอย่าง เมื่อได้ตัวอย่างแล้วจะส่งตัวอย่างไปที่มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจวิเคราะห์โรค ถ้าได้มาแล้ว หัวหน้าโครงการก็จะสรุป รายงานกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ และพันธุ์พืช  รวมทั้งสำเนาแจ้งทานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้ทราบต่อไป


ทั้งนี้ลิงแสมที่อาศัยอยู่ในวัดป่าศิลาวิเวกแห่งนี้ ปัจจุบันมีจำนวนประชากรประมาณ 100-150 ตัว ได้ออกหากินรื้อค้นสิ่งของตามบ้านเรือนของชาวบ้าน ตลาดสด และสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้แล้วยังได้ไปคุ้ยขยะของชาวบ้านอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code